36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 18 / 9 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μειοδότη για το έργου «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης από τις παλιές πηγές στην κάτω Καλλινίκη» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού και των όρων της σχετικής διακήρυξης για την «Προμήθεια και μεταφορά 3400 (τριών χιλιάδων τετρακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2012-2013», προϋπολογισμού 223.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 4. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης καθώς και του τρόπου επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης και τοιχίο στήριξης επιστέγασης τύπου «ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ» στο κέντρο αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 59.000,00€ με Φ.Π.Α. Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση του πρακτικού 8 της επιτροπής του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από Άνω Υδρούσα προς φράγμα Κολιχκής» προϋπολογισμού 140.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση δρόμου από Άνω Υδρούσα προς φράγμα Κολιχκής» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή σωληνωτής γέφυρας σε χείμαρρο της κτηματικής περιοχής Αγ. Βαρθολομαίου» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση Προειδοποιητικών Ασφαλείας στην Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση πρακτικού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση διενέργειας και όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ περί προμήθειας 600 τόνων αλατιού αποχιονισμού και μεταφοράς αυτού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2012
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου καθαριότητας της Π.Ε. Φλώρινας για το 2012
 13. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών καυσίμων (Βενζίνες, Πετρέλαια Κίνησης – Θέρμανσης και Λιπαντικών) για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για το 2012
 14. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρύματα τους της Π.Ε. Κοζάνης, για την διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών α) Πετρελαιοδειδών, β) Τροφίμων, γ) Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, για το έτος 2012
 15. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου «Σταθεροποίηση κατολίσθησης από Χ.Θ. 113+000 έως Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 145.300,00€ του προγράμματος ΚΑΠ-προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Αύγουστο τρέχοντος έτους
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 353.975,59€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των Περιφερειών συμπεριλαμβανομένου και των δαπανών αντιμισθίας των αιρετών για τον μήνα Ιούλιο του 2012
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση προμήθειας ειδικού εξοπλισμού πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 25. Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειακών συμβούλων για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2012
 27. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο 2012

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας