Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013. Νέες, κοινές, διασυνοριακές δυνατότητες ανάπτυξης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η υπογραφή των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα της πρώτης πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013, με επικεφαλής την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» του κτιρίου της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, αλλά και εκπροσώπων από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους υπογράμμισε τη σημασία του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2007-2013, καθώς και το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει στο γίγνεσθαι όλης της διασυνοριακής περιοχής ως εργαλείο αναπτυξιακής μόχλευσης σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων. Οι εκπρόσωποι των φορέων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Αλβανία υπογράμμισαν και αυτοί τη σημασία των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ως εξαιρετική ευκαιρία συνεργασίας τόσο σε κοινά προβλήματα όσο και σε κοινές προοπτικές.

Τα εγκεκριμένα έργα με επικεφαλής την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επικεντρώνονται στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και στην ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ενώ διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα μίας σειράς διαβουλεύσεων στην Ελλάδα και την Αλβανία μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού φορέων της διασυνοριακής περιοχής.

TOURACT – «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της διασυνοριακής περιοχής ως έναν ενιαίο ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό»

To TOURACT περιλαμβάνει μία σύνθετη δέσμη δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν παράλληλα και στις δύο πλευρές των συνόρων, υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την Ελληνική Πλευρά και της Υπερνομαρχίας Κορυτσάς από την Αλβανική. Επιπλέον, συμμετέχουν ως εταίροι, οι Δήμοι Καστοριάς, Πρεσπών και Μοσχόπολης.

Βασικό ζητούμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής η οποία θα μοχλεύσει την ανάπτυξη στοχεύοντας κυρίως:

–          στη διαμόρφωση ενός ισχυρού brand name της περιοχής,

–          στην περαιτέρω ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού,

–          στη δημιουργία νέων, καινοτόμων τουριστικών υποδομών

–          στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ποιοτική βελτίωσή του,

–          στην αύξηση των τουριστικών ροών και την επιμήκυνση κατά το δυνατόν της τουριστικής περιόδου.

SSM Nature «Καινοτόμος δορυφορική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας»

Το έργο SSM Nature «Καινοτόμος δορυφορική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας» στοχεύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της διασυνοριακής περιοχής μέσω σύγχρονων και καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων. Αξιοποιεί, σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την παρακολούθηση των φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επικεφαλής του έργου και πάλι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την Ελληνική πλευρά και η Υπερνομαρχία Αργυροκάστρου από την Αλβανική. Ενώ επιπλέον, συμμετέχουν ο Δήμος Κόνιτσας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία AULEDA και η Ένωση Βιολόγων Αλβανίας.

Τα δύο έργα, λειτουργώντας συμπληρωματικά, συνθέτουν ένα δίπολο προστασίας και προβολής των πόρων της διασυνοριακής περιοχής συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία αποτελεί στρατηγικό στόχο τόσο της Ελληνικής όσο και της Αλβανικής πλευράς.