33η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 3/9/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 20ης Αυγούστου 2013 του έργου: «Ολοκλήρωση λιμναίων υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση χρηματοδότησης του έργου: «Αποπεράτωση Γεωπάρκου στη θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης αντικατάσταση Η/Ζ και ολοκλήρωση εργασιών διευθέτησης ομβρίων περιβάλλοντος χώρου φυλακίου» Προϋπολογισμού Δαπάνης 25.500,00€ Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση διαπλάτυνση τμημάτων της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Σερβίων»
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εγκατάσταση Θέρμανσης στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φλάμπουρου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: ««Εγκατάσταση Θέρμανσης στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φλάμπουρου» Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αλλαγή Εξ. Δικτύου Ύδρευσης στο Τ.Δ Κολχικής» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου   «Αλλαγή Εξ. Δικτύου Ύδρευσης στο Τ.Δ Κολχικής» Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή Η/Μ Συστήματος Πισίνας Κεκυκαμέα» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:   «Επισκευή Η/Μ Συστήματος Πισίνας Κεκυκαμέα» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Επ. Οδ. Δικτύου Φλώρινας»
 12. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση δρόμου από οικισμό Τριβούνου προς Κερέστια» Π.Ε Φλώρινας
 13. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης και έγκριση του Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Νότιας και Ανατολικής Όψης Διοικητηρίου Φλώρινας»
 14. Έγκριση χρηματοδότησης του έργου: «Ανακατασκευή Τεχνικού στην Χ.Θ 7+900 από Αγία Κυριακή προς Δρυόβουνο» Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση ποσού 4.402,17€ (με Φ.Π.Α) για ανταλλακτικά και 984,00€ (με Φ.Π.Α) για τις εργασίες επισκευής του φορτωτή τύπου HYUNDAIHL 757-7 του τμήματος τεχνικού εξοπλισμού της Π.Ε Κοζάνης, καθώς και έγκριση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου
 16. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτήματος Αγίας Άννας Δ. Νεστορίου Α΄ Φάση» Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού Βέλους» Προϋπολογισμού 70.000,00€ Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση των αριθμ. 8/12-6-2013 & 12/22-8-2013 Πρακτικών της Ε.Κ.Π και το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας που αφορούν την μίσθωση του κτιρίου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας στη πόλη του Αμυνταίου
 19. Έγκριση του αρ. 10 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου InteractiveFarmersSupportSystemforEffcientwaterusemanagement (RULAND)» Π.Ε Φλώρινας
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 1.880.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 για την πληρωμή έργων
 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 240.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/3 για την πληρωμή του έργου «Ύδρευση οικισμών Επαρχίας Βοΐου Ν. Κοζάνης»
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή επτά (7) επιχειρήσεων της Π.Ε Κοζάνης στην Έκθεση της ANUGAστην Κολωνία της Γερμανίας το χρονικό διάστημα 5-9 Οκτωβρίου 2013
 23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην δαπάνη προμήθειας υλικών κατασκευής πτηνοτροφείων στην περιοχή της καστανιάς Σερβίων
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motocross που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Σεπτεμβρίου στην πίστα Motocross ΔΕΗ Α.Ε στο Δ.Δ Αγίου Χριστοφόρου Εορδαίας
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση Δημοτικής Βραδιάς με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο «Τα Αλώνια»
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των Αυγουστιάτικων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Λαογραφικού και Αθλητικού Συλλόγου «Ο Διγενής»
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ Μουσικής με το Δήμο Κοζάνης
 30. Έγκριση Διοργάνωσης Εκδήλωσης Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα Π.Ε Γρεβενών, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
 31. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή Χλόη Π.Ε Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Εκπολιτιστικό Επιμορφωτικό Προοδευτικό Σύλλογο Σταυροπόταμου « Ο Παλμός» Π.Ε Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στον εορτασμό των 100 χρόνων από το τέλος των Βαλκανικών πολέμων του ΦΣΦΑ
 39. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 40. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή δύο υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών – Επικοινωνιών για παρακολούθηση προγράμματος πιστοποίηση σπροσωπικού ΚΤΕΟ τεχνικού ελέγχου οχημάτων
 41. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 42. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Θες/νικης Πάκα Ιωάννη, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
 43. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Λαουμτζή Αλέξανδρο, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

     -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.