29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 30 / 7 / 2012 και ώρα 12:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 23ης Ιουλίου 2012 του έργου: «Αποκατάσταση του οδοστρώματος που έχει υποστεί καθίζηση στο 53ο χ.λ.μ. της Ε.Ο. Κοζάνης Καστοριάς» Προϋπολογισμού 13,000.00€ Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας» προϋπολογισμού 5.325.900,00€ Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες εσωτερικών χώρων Δημοτικού Σχολείου Χιλιόδενδρου» Π.Ε Καστοριάς
 5. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες εσωτερικών χώρων Δημοτικού Σχολείου Χιλιόδενδρου» Π.Ε Καστοριάς
 6. Αποδοχή ή μη ένστασης και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς Υποέργο: Περιοχή Άργους Ορεστικού»
 7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού τεχνικού στο Τ.Δ. Μεσοκάμπου» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Σκλήθρου» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική τσιμεντόστρωση στο περιφερειακό δρόμο του Δ.Δ. Ασπρογείων» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού του Γυμνασίου στο Τ.Δ. Βέυης» Π.Ε. Φλώρινας προϋπολογισμού 39.600,00€
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού του Γυμνασίου στο Τ.Δ. Βέυης» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. ΝΙΚΗΣ» Π.Ε. Φλώρινας Προϋπολογισμού 15.000,00€
 13. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. ΝΙΚΗΣ» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Ι.Ν. Ι. Προδρόμου στο Τ.Δ. Νεοχωρακίου» Προϋπολογισμού δαπάνης 24,600,00€ Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση του Δρόμου προς Ι.Ν. Ι. Προδρόμου στο Τ.Δ. Νεοχωρακίου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πιστικού» προϋπολογισμού 52.000€ με Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 17. Κατακύρωση ή μη του από 25-7-2012 πρακτικού του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χλοοκοπτικού βραχίονα με δύο κεφαλές (μια για χόρτο και μια για κλάδεμα) για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Κατακύρωση ή μη του από 25-7-2012 πρακτικού του ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας χρωμάτων διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Κατακύρωση ή μη του πρακτικού επιτροπής για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου –αρκούδας στο Ν. Καστοριάς Ελλάδα- Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09 NAT/GR/000333 ARCTOS/ KASTORIA, προϋπολογισμού 100.000,00€
 20. Έγκριση επαναπροκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών» περιόδου 2012-2013 καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 21. Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 7η/2012.
 22. Έγκριση δαπάνης ποσού 4.000,00€ για πρόγραμμα εποπτικού ελέγχου πόσιμου ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση στην Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε. Κοζάνης.
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Φλώρινας με τον Δήμο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας, των εορταστικών πολιτιστικών εκδηλώσεων των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Φλώρινας το 1912 από τους Τούρκους.
 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Περιβαλλοντολογικού Αθλητικού Συλλόγου «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ» Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις «ΒΑΡΙΚΙΩΤΙΚΑ 2012» του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρικού Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας.
 31. Έγκριση δέσμευσης και καταβολής του ποσού 9.111,00€ στη Καλλιστώ από το Πρόγραμμα Life09NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIAS
 32. Έγκριση δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων για Τελετή Βράβευσης Αριστούχων μαθητών Λυκείων Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον εκπολιτιστικό σύλλογο Διποταμίας Δ. Νεστορίου «Ο Προφήτης Ηλίας» Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον πολιτιστικό Σύλλογο Άργους Ορεστικού «Η Καλλιθέα» Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης για παράθεση γεύματος ενόψει επίσκεψης περίπου 100 υποτρόφων, φοιτητών και επιστημόνων του ΥΠΠΟ από 39 χώρες του κόσμου, στην Καστοριά.
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 38. Έγκριση ΧΕΠ και ορισμό υπόλογου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, τέλη μεταβίβασης κλπ, για τα οχήματα και Μ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
 39. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 148.746,00€ του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Μαϊου 2012.
 40. Έγκριση μετακινήσεων περιφερειακών συμβούλων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2012
 41. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2012

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.