12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/4/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. του έργου «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Γ.Ν. Γρεβενών», αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (Π.Ε. Γρεβενών)
 3. Έγκριση από τεχνικής άποψης παράτασης προθεσμίας περαίωσης τους έργου: «Βελτίωση οδού προς Ελευθερο», αναδόχου ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε. (Π.Ε. Γρεβενών)
 4. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών», αναδόχου Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π.Ε. Γρεβενών)
 5. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανακατασκευή Σχολικών Μονάδων Δ.Δ. Κιβωτού Δήμου Ηρακλεωτών», αναδόχου: Κ. Νταγκούμα & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π.Ε. Γρεβενών)
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μετατροπή 1ου Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο – Β φάση» (Π.Ε. Καστοριάς)
 7. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου Γρεβενών» και τους όρους διακήρυξης (Π.Ε. Γρεβενών)
 8. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού «Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου Γρεβενών» (Π.Ε. Γρεβενών)
 9. Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών» και όρους διακήρυξης (Π.Ε. Γρεβενών)
 10. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών» (Π.Ε. Γρεβενών)
 11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης και λοιπών συναφών ειδών και υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας και τους όρους διακήρυξης
 12. Έγκριση διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.000,00€, περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 13. Κατακύρωση του από 28/3/2011 πρακτικού του πρόχειρου κλειστού διαγωνισμού για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για το έτος 2011 των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπάνης για δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης κυλικείου Π.Δ.Μ. στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης
 18. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στην Αμερική για συμμετοχή στο 65ο Συνέδριο της Παμμακεδονικής Ένωσης Η.Π.Α.
 19. Διάφορα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.