ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/5-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/5-4-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

156/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

157/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

158/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

4

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠ (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

159/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 2ος ΑΠ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

160/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.164.984,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2011

161/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΣΟΥ 448.626,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2011

162/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

163/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

164/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

165/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

166/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

167/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

168/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ