13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/4/2011 και ώρα 9:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€, για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών τη Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2011
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής Υπηρεσιών φύλαξης – προστασίας του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης (πρώην Νομαρχίας, Δημοκρατίας 27) προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ με Φ.Π.Α.
 4. Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς, καθόλη την διάρκεια του έτους 2011.
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς, καθόλη την διάρκεια του έτους 2011
 6. Έγκριση μεταφοράς μαθητή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Κοζάνης
 7. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στην πόλη της Κοζάνης
 8. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπανών που αφορά πληρωμή έργων που εκτελέστηκαν από τη Δ/νση Τεχνικώ Υπηρεσιών
 12. Έγκριση δαπάνης προμήθειας Επίπλων Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση μετακινήσεων του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εκτός έδρας.
 14. Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 16. Ανάθεση σε προμηθευτή των εργασιών συντήρησης και επισκευής των Η/Υ και λοιπού συναφούς εξοπλισμού Π.Ε. Φλώρινας
 17. Ανάθεση σε προμηθευτή ειδών καθαριότητας Π.Ε. Φλώρινας
 18. Διάφορα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.