12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο: Τροποποίηση της πρότασης για ένταξη του έργου «Εξυγίανση-

Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου

των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» .  

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 2ο: Έγκριση κανονισμού τιμητικών διακρίσεων Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για απόδοση τιμών στον Οικουμενικό Πατριάρχη,

Παναγιότατο κ. κ. Βαρθολομαίο, κατά την επίσκεψή του

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για τη βράβευση του αθλητή του ΤΑΕ KWON DO,

Τεληκωστόγλου Απόστολου του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 54ο: Τοποθέτηση μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής

Μακεδονίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λαϊκού Πανεπιστημίου

Κοζάνης «Γεώργιος Παρακείμενος».

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 6ο: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 7ο:   Υποβολή προτάσεων στη 2η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. ΙΡΑ  

Cross Border 2007 – 2013.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 8ο:   Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως

Σερβίων και Κοζάνης και της Π.Δ.Μ., για την «Συντήρηση –

Αναπαλαίωση – Αποκατάσταση του Επισκοπείου Ιεράς  

Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 9ο:    Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ.,

του Δήμου Εορδαίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την «Παρακολούθηση

εξέλιξης της διάρρηξης στη Μαυροπηγή Δήμου Εορδαίας

(3η περίοδος)».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 10ο:    Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ.,

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε.,  

για την υλοποίηση και ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής  

Μακεδονίας στην Κοζάνη (Μελέτη εφαρμογής και τεύχη

δημοπράτησης Πολυδύναμου Κτιρίου).

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης. 

Θέμα 11ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την «Κατασκευή

Δοκιμαστικών / Ερευνητικών τμημάτων οδών με χρήση Ιπτάμενης

Τέφρας (δρόμος Άγιος Χριστόφορος- Ανατολικό – δρόμοι Δήμου

Ελλησπόντου».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης. 

Θέμα 12ο:   Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς

παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.  

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 13ο:   Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84, περί ρύθμισης

θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί). 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 14ο:   Ανασυγκρότηση της επιτροπής θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων

του άρθρου 3 του Ν. 1437/84. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 15ο:   Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας διαφόρων έργων

της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 16ο: Απολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

του οικονομικού έτους 2011.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής. 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς