ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το υπουργείο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ), και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2012-2013, να υποβάλουν αίτηση από 23-05-2012 μέχρι 1-6-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στη Δ/νση Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Διοικητήριο, 4ος όροφος, Γραφείο 15 (ΠΥΣΠΕ) και στα τηλέφωνα 24613-51364 και 24613-51360.

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης

Γκαμπούρας Ιωάννης