11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/4/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 19ης Μαρτίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» προϋπολογισμού 3.470.000,00€ Π.Δ.Μ
 3. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, Έγκριση δημοπράτησης καθώς και έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Κατακόρυφη Σήμανση Παράκαμψης Ε.Ο Κοζάνης – Λάρισας» προϋπολογισμού 45.990,00€ με Φ.Π.Α Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2013 με αριθμ. Διακήρυξης 1/2013
 5. Έγκριση πρακτικού ανάθεσης της μελέτης « Μ.Π.Ε της Μελέτης Αποκατάσταση – Διαχείριση του Αποστραγγιστικού Δικτύου του Τέως Έλους Χειμαδίτιδας» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Επισκευή – Διαρρύθμιση Σ.Υ.Κ.Ε Νέου Καυκάσου» προϋπολογισμού δαπάνης 32.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Διαρρύθμιση Σ.Υ.Κ.Ε Νέου Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Συμπληρωματικές Εργασίες Εσωτερικών Χώρων Δημοτικού Σχολείου Χιλιοδένδρου» Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση του πρακτικού και ανάθεσης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού» Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις Προσβάσεις» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας χώρων στέγασης υπηρεσιών της Π.Ε Κοζάνης  
 12. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών 1) για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών καθαριότητας του κτιρίου της Π.Δ.Μ – Περιοχή ΖΕΠ για το έτος 2013 2) Για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών καθαριότητας του κτιρίου της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2013
 13. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση Μετακίνησης Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής κ. Ταλίδη Φιλώτα
 15. Έγκριση Μετακίνησης Μέλους Περιφερειακού Συμβούλιου Π.Δ.Μ κ. Τζιώτζη Απόστολου
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 1.734.407,00€ του προγράμματος «Έκτακτη επιχορήγηση ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και επιλογή διαδικασίας για την αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων του τεχνικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή δυο υπαλλήλων της Π.Δ.Μ στο σεμινάριο «Διαθεσιμότητα – Κινητικότητα – Απολύσεις»
 19. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο με θέμα: «Η Οικονομική Διαχείριση στις Περιφέρειες στο περιβάλλον εφαρμογής των Δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών» Π.Δ.Μ
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης  
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε Κοζάνης  
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας στην Κωνσταντινούπολη
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδας στο Λονδίνο
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης σε συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με το Δήμο Εορδαίας    
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια τροφίμων, καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης για την ενίσχυση απόρων οικογενειών σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Κοζάνης ενόψει της εορτής του Πάσχα
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύνδεσμό Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια υλικών εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στην Ι. Μ Αγίου Αντωνίου Καστανιάς Δ. Σερβίων  
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην Εθελοντική Καμπάνια Καθαρισμού «Lets Do it Lets clean up Greece» που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2013
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς  
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 35. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών  
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών  
 38. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 39. Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και κατά τις νυχτερινές ώρες του προσωπικού της Π.Ε Γρεβενών για το έτος 2013
 40. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 42. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας  
 43. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.