ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ 8μηνα ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2013 που αφορά τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Δύο (2) ατόμων.(1 ΠΕ Κτηνιάτρων και 1 ΤΕ Γεωπόνων-Ζωικής Παραγωγής)

xlsΚατάταξη ΠΕ Τελικός Πίνακας 213.50 KB

xlsΚατάταξη ΤΕ Τελικός Πίνακας153.50 KB