Πρόσκληση για Συνέντευξη Τύπου

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειάρχη

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Απασχόλησης Γιώργος Σβώλης σας προσκαλούν σε Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 στις 12:00 το μεσημέρι, στην Αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή ΖΕΠ.

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της συνάντησης των εταίρων του προγράμματος DESUR στην Κοζάνη, στις 3 με 5 Απριλίου 2013. Το πρόγραμμα DESUR προωθεί την Εταιρική Υπευθυνότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας με στόχο να αναδείξει τις Καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από Επιχειρήσεις της περιοχής.

Στην συνάντηση θα μετέχουν εκπρόσωποι από τις 6 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με την Ελλάδα (Ιταλία, Σλοβενία, Λιθουανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ουγγαρία). Σκοπός της συνάντησης είναι η επίσκεψη σε 7 επιλεγμένες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που τηρούν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δείχνουν ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον και τους εργαζομένους, υλοποιούν κοινωνικές δράσεις και ακολουθούν καλές πρακτικές.

Το πρόγραμμα DESUR εξετάζει τις δυσκολίες που έχουν οι ΜΜΕ κατά την προσπάθεια να ενσωματώσουν την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους και την αναγκαία ευαισθητοποίηση για τη θέσπιση βιώσιμων πρακτικών όπως: σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, άρση των εμποδίων και των ανισοτήτων, τη δια βίου μάθηση, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους εργαζομένους, κ.λπ.

Τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα εκπαιδευθούν σε ορθές πρακτικές που σχετίζονται με τις πολιτικές και τα εργαλεία που μπορούν να μεταφερθούν για τις δικές τους περιοχές, όπως η καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις, οι φορολογικές ελαφρύνσεις ή η δημόσια αναγνώριση μέσω σήματος πιστοποίησης ή τρόπους επιβράβευσης.