Υπόμνημα – έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, με σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τη στήριξη του κλάδου της γούνας.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

O κλάδος της γούνας είναι παραδοσιακά ο σημαντικότερος κλάδος του δευτερογενή τομέα, κύρια στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, μεταποίηση γουναρικών και δέρματος, εμπορία προϊόντων κλπ.).

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου της γούνας, επιδιώκοντας τη καθετοποίηση της παραγωγής, την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αξιοποίησαν τις επενδυτικές ευκαιρίες της Β’ και Γ’ Προγραμματικής Περιόδου (LEADERII, LEADER+, Αναπτυξιακός Νόμος) και δημιούργησαν ή εκσυγχρόνισαν πολλές μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

Η δημιουργία της Μακεδονικής Βιομηχανίας Ζωοτροφών (ΜΑ.ΒΙ.Ζ) για γουνοφόρα ζώα, η οποία εντάχθηκε στο LEADERII, έδωσε νέα δυναμική στον κλάδο.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος, απευθύνεται και ευνοεί κυρίως εταιρικά σχήματα και μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, σε αντίθεση με το Πρόγραμμα LEADER, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα.

Δυστυχώς όμως οι επενδύσεις σε εκτροφεία δεν ήταν επιλέξιμες στον Άξονα 4 του ΠΑΑ της Ελλάδας κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2007-2014, παρόλο που ζητήθηκε.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη δυναμική στο κλάδο και επενδυτικό ενδιαφέρον για τη δημιουργία τέτοιων μικρομεσαίων μονάδων οικογενειακού χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, η εκτροφή μινκ το 2004 απέφερε 45.000 δέρματα ενώ το 2009 η παραγωγή ανήλθε στις 420.000,το 2010 στις 475.000, το 2011 στις 650.000 και το 2012 σε 1,2 εκατομμύρια. Το 2013 αναμένεται να φθάσει τα 1.8 εκατομμύρια και το 2014 τα 3,0 εκατομμύρια.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ καθώς και της απήχησης που είχε ο σημαντικός για την τοπική οικονομία αλλά και την εξαγωγική δυναμική της περιοχής κλάδος της γούνας,

παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό του νέου ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 και τα παρακάτω:

α) Επενδύσεις εκτροφείων γουνοφόρων ζώων (Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό και επέκταση υφισταμένων μονάδων).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

            οι επενδύσεις αυτές συνάδουν με το πνεύμα του προγράμματος LEADER,

            η ενίσχυση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων συμβάλει στην ανάπτυξη του παραδοσιακού κλάδου της γουνοποιίας, αφού τα γουνοδέρματα θα παράγονται επιτόπου και θα καλύπτουν την ανάγκη της εγχώριας βιοτεχνίας σε α΄ ύλη ενώ παράλληλα, σχεδόν στο σύνολό τους, εξάγονται διασφαλίζοντας σημαντικά συναλλαγματικά οφέλη για την χώρα.

            ο κλάδος της γούνας συμβάλλει στην απασχόληση και το σημαντικότερο

            με τον τρόπο αυτό δίνεται περαιτέρω ώθηση σ’έναν εξωστρεφή κλάδo

στις επιλέξιμες δαπάνες, εκτός από τα κτιριακά και τον εξοπλισμό, να συμπεριληφθεί και η αγορά ζωικού κεφαλαίου.

β) Μονάδες μεταποίησης γουναρικών και δέρματος (Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό και επέκταση υφισταμένων μονάδων).

Χρήση νέων τεχνοτροπιών και τεχνολογιών στην παραγωγή υψηλών προδιαγραφών ενδυμάτων γούνας.

γ) Προβολή – προώθηση των προϊόντων

Δυνατότητα δημιουργίας εκθεσιακών χώρων στις επιχειρήσεις.

Οι παραπάνω προτάσεις μας αποτελούν τη συνισταμένη άποψη των επενδυτών, των Φορέων που εκπροσωπούν το κλάδο της γούνας, των Επιμελητηρίων κ.λ.π.

Παρακαλούμε για την ένταξη των ανωτέρω στο σχεδιασμό του νέου ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 και σας ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση

                                                                                         Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

            Γιώργος Δακής