Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/5-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/5-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

     ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Ανανέωση – Τροποποίηση Περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ Φιλώτα &   του Αποχετευτικού δικτύου Φιλώτα, Αντιγόνου, Πελαργού, Μανιακίου, Λεβαίας & Βεγόρας»

17

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

2

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Τροποποίηση των συνοδών έργων της μονάδας τριβής-κοσκίνισης λιγνίτη, στη θέση «ΛΑΒΑ» της Ο.Π. 50 του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ».

18

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

3

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Ηλιοθερμικός Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 1,3 MW της εταιρείας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «Σιμάρι» της Τ.Κ. Εράτυρας του Δήμου Βοΐου.

19

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Τροποποίηση της ΜΠΕ του έργου «Χάραξη οδού Πτολ/δας-Δυτ.Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας.

 

   20

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση σταθ                                    μού ηλεκτροπαραγωγής από καύση Βιομάζας ισχύος 999 kw της εταιρείας ΄Α=Ζ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄ στο υπ΄ αριθμ. 169 αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης στο Νομό Κοζάνης

21

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Λειτουργία δικτύου Διανομής-Μεταφοράς και των εγκαταστάσεών του της Τηλεθέρμανσης Πτολ/δας και κατασκευή και λειτουργία της επέκτασης του δικτύου διανομής στις εργατικές κατοικίες του ΟΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV & V και τον οικισμό Ν. Καρδιάς του Δήμου Εορδαίας.

22

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

7

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Κατασκευή νέας Επαρχιακής οδού 35 (Ακρινής-Κοζάνης) μήκους 10,6 Km στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της ΤΚ Ακρινής του Δήμου Κοζάνης. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΗ Α.Ε.

23

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Σχέδιο διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) Ηπείρου

24

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Σχέδιο διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) Θεσσαλία

25

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

10

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο όρος Βέρμιο, συνολικής ισχύος 522 MW, αποτελούμενος από επτά (7) Αιολικά Πάρκα».

 

26

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

11

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Βελτίωση Δασικής Οδού από το Επταχώρι μέχρι τα όρια του Νομού Καστοριάς προς Σαμαρίνα μήκους 15.289 μέτρων, ως προς τη δημιουργία δανειοθαλάμων για τις ανάγκες του έργου. Φορέας Υλοποίησης του έργου ο Δήμος Νεστορίου Καστοριάς.

 

27

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

12

 

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 1,1 MWp της εταιρείας ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 2 ΕΕ στο Δ.Δ. Χιλιόδενδρου.

 

28

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

13

 

 

 

 

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Βελτίωση της Δημοτικής Οδού Αγ. Παρασκευής – Βασιλίτσας – Όρια Νομού Γρεβενών» στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μήκους 19.753 m. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου ο Δήμος Γρεβενών.

 

29

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

14

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Τροποποίηση ΜΠΕ του έργου: ΕΕΛ με τεχνητούς υγροτόπους της Τ.Κ.Ασπρογείων της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

 

30

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

15

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 39,95 MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ Α.Ε.», στην θέση “Αγνάντι-Ίσωμα-Θαμνότοπος”, εντός του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε. Φλώρινας.

 

31

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

16

15Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικός Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 22 MW και τα συνοδά αυτού έργα, στη θέση «ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ» στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας (Π.Ε. Φλώρινας).

 

32

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

17

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 11 Α/Γ, συνολικής ισχύος 22 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΝΑΝΤΙ Ε.Π.Ε.», στη περιοχή της θέσης «Αγναντι» του Δήμου Φλώρινας ΠΕ Φλώρινας και του Δήμου Καστοριάς στην ΠΕ Καστοριάς της Π.Δ Μακεδονίας.

33

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

18

17Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : ΕΕΛ Νυμφαίου και κεντρικός αγωγός αποχέτευσης στην Τ.Κ.Νυμφαίου της ΠΕ Φλώρινας

 

34

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

19

18Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης

 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό.

Κοζάνη 10/6/2013     

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Χρήστος Ευαγγέλου