Υπογραφή συμφωνητικού του έργου «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις Προσβάσεις»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Υπογράφηκε την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή και του αναδόχου, το συμφωνητικό του έργου «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις Προσβάσεις», προϋπολογισμού μελέτης 1.100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν άμεσα, αφορούν την ολοκλήρωση της γέφυρας Νεστορίου, ενός έργου που για πολλά χρόνια παρέμενε ημιτελές. Προβλέπεται επίσης διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου, από διασταύρωση Κάτω Νεστορίου έως την γέφυρα και προς το Μελάνθιο (έως την υφιστάμενη θέση κατολίσθησης). Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας και θα γίνει ηλεκτροφωτισμός, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση της γέφυρας και των δρόμων πρόσβασης σε αυτήν.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 και η συνολική προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες.