Την άμεση παραχώρηση της έκτασης για την ανέγερση του Πανεπιστημίου ζητά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Την επίσπευση των διαδικασιών παραχώρησης της έκτασης των 746 στρεμμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την ταχύτερη ανέγερση των κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου, ζήτησε με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη.

Η προώθηση της Πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης αποτελεί προτεραιότητα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και κοντά στις ανάγκες της περιοχής Πανεπιστημίου, που να διασυνδέεται με την τοπική επιχειρηματικότητα και να προωθεί νέες ιδέες και καινοτομίες.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

η υλοποίηση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα όρια του Δήμου Κοζάνης, συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της παραχώρησης της έκτασης των 746 στρεμμάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ανήκει στη δικαιοδοσία σας ως δημόσιας εποικιστικής.

Η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης – Τμήμα Πολιτικής Γης, μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών σε τοπικό επίπεδο (γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις τοπικών φορέων), έχει υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο, από τον Φεβρουάριο του 2010, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1430 / 11-2-2010 έγγραφό της.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, Διεύθυνση Πολιτικής Γης, έχει ελέγξει το φάκελο του αιτήματος και γνωμοδότησε θετικά υπέρ της παραχώρησης. Όπως έχουμε πληροφορηθεί μάλιστα, έχει ετοιμάσει τη σχετική εισήγηση και ο φάκελος βρίσκεται στο Γραφείο του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου σας.

Μέριμνά μας αποτελεί η ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης, παράλληλα με τα λοιπά πολεοδομικά ζητήματα που προωθούνται και ολοκληρώνονται ήδη από το ΥΠΕΚΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε του θέματος και με θετική εισήγησή σας να προωθήσετε το αίτημα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να τελεσφορήσει η παραχώρηση της έκτασης προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δακής»