Τα κίνητρα που δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την προσέλκυση νοσοκομειακών γιατρών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Τα κίνητρα που προσφέρει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στους γιατρούς που θα στελεχώσουν τις κλινικές των νοσοκομείων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2015, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Σταύρου Γιαννακίδη.

Συγκεκριμένα πρόκειται για:

-την επιχορήγηση ενοικίου στους γιατρούς που θα έρθουν για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και να καλύψουν τα κενά των ελλείψεων, με το ποσό των 200 ευρώ -από ίδιους πόρους ή από τον Τοπικό Πόρο.

-την παραχώρηση διαμερισμάτων για τη διαμονή των γιατρών που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε είναι στρατιωτικά, είτε ανήκουν σε άλλο Δημόσιο Φορέα και δεν χρησιμοποιούνται.

-την κήρυξη της Δυτικής Μακεδονίας σε άγονη ζώνη (Ζώνη Γ).

-την 3ετή επικουρική θητεία ή την υποχρεωτική θητεία των ειδικευμένων γιατρών τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια σε νοσοκομεία άγονης ζώνης με σκοπό την πλήρη κάλυψη τους.

-Να λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα των γιατρών.

-Τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων με την άμεση προκήρυξη 90 θέσεων επικουρικών γιατρών.

Με τις αποφάσεις αυτές η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευελπιστεί πως οι γιατροί θα ανταποκριθούν στο “κάλεσμα”, με σκοπό να καλυφθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στο ιατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι παραπάνω προτάσεις – κίνητρα αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδίου για την αναβάθμιση – επανασχεδιασμό της υγείας στη Δυτική Μακεδονία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την απομάκρυνση του κινδύνου άμεσου κλεισίματος κλινικών ή και των ίδιων των νοσοκομείων.