Συνάντηση εργασίας ΟΑΣΠ και στελεχών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Συνάντηση εργασίας ΟΑΣΠ και στελεχών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σας προσκαλούμε στη συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ) με θέμα: «Πρόληψη – Ετοιμότητα και Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών για την αντιμετώπιση σεισμικού κινδύνου»

Η συνάντηση εργασίας απευθύνεται κυρίως στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων και Προισταμένους Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

Στη συνάντηση εργασίας θα γίνει ενημέρωση από στελέχη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) σε θέματα σχετικά με τις Αρχές και κατευθύνσεις σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θεσμικό πλαίσιο, ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια Διάταξη της συνάντησης

 

WORKSHOP____