Η Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα: Λήψη απόφασης για το κατ’ αρχήν Σχέδιο Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Π.Δ.Μ., για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση του Σχεδίου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και ακολούθησαν παρατηρήσεις από πλευράς των Περιφερειακών Συμβούλων.

Η έγκριση έγινε κατά πλειοψηφία και στο τελικό σχέδιο θα ενσωματωθούν και οι θέσεις των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που απεστάλησαν στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Ακολουθεί η εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή για το 1ο Σχέδιο πρότασης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014 – 2020.

Εν μέσω των σαρωτικών αλλαγών που διέρχεται το σύνολο των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, εν μέσω του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής συνοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέσω μιας αδιάκοπης οικονομικής κρίσης που έχει οδηγήσει και συνεχίζει να οδηγεί το σύνολο των Ελλήνων προς την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση,

καλούμαστε σήμερα να αρχίσουμε ίσως την πλέον ουσιαστική συζήτηση για το αναπτυξιακό , κοινωνικό και πολιτικό μέλλον της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και παράλληλα να δώσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση.

Ας μην γελιόμαστε.

Οι στιγμές που διέρχεται η χώρα και κατ’ επέκταση η περιφέρειά μας είναι κρίσιμες. Οι πολιτικές συνοχής διαγράφονται υπό την πίεση άσκησης σφικτής δημοσιονομικής πολιτικής και λήψης διαρθρωτικών μέτρων. Οι γενικές αναπτυξιακές προοπτικές και ειδικότερα οι προοπτικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης βάλλονται από τις δέσμες μέτρων που οδηγούν σε υψηλά ποσοστά ανεργίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεραστεί η κρίση στα κράτη – μέλη και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας.

Η αποτίμηση των παρεμβάσεων (όπως θα παρουσιαστεί) της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου, ελάχιστη σχέση έχει με τον σχεδιασμό αυτής του 2007. Αναφέρομαι, κυρίως, στον σχεδιασμό δράσεων «Επιχειρηματικότητας, Έρευνας / Καινοτομίας και Ψηφιακής Σύγκλισης» όπου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως απόρροια της αρχιτεκτονικής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (η γνωστή διαδικασία των εκχωρήσεων) , ουδεμία ενεργή συμμετοχή είχε.

Παρά ταύτα, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.

Η ολοκλήρωση (σε μεγάλο βαθμό) των υποδομών προσπελασιμότητας, περιβάλλοντος, παιδείας, πολιτισμού και υγείας – πρόνοιας απετέλεσε βασική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013.

Όμως, τα διαρθρωτικά προβλήματα της περιφερειακής οικονομίας , παραμένουν και ενισχύονται πλέον από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (30% με μέσο όρο χώρας 23,6% – 2ο τρίμηνο 2012).

Η εξάρτηση της παραγωγής από συμβατικούς κλάδους παραμένει και επιδεινώνεται από το γενικό οικονομικό κλίμα.

Διέξοδος ο τριτογενής τομέας και ο τουρισμός ; διέξοδος η πράσινη επιχειρηματικότητα και η κοινωνική οικονομία ; επενδύσεις σε ένα πιο παραγωγικό και ποιοτικότερο πρωτογενή τομέα ;

Καλούμαστε, πλέον, να σχεδιάσουμε χωρίς την χρηματοδότηση υποδομών (ελάχιστοι οι διαθέσιμοι πόροι).

Καλούμαστε πλέον να δώσουμε όραμα στην περιφέρεια με άξονα της επιχειρηματικότητα και την απασχόληση σε πλήρη ταύτιση με το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) που τόσο βίαια έχει κτυπηθεί και θυσιαστεί τις τελευταίες 10ετίες στο βωμό της ανάπτυξης.

Το όραμα μας θα είναι νέοι άνθρωποι στην επιχειρηματικότητα και νέες θέσεις εργασίας κάτω από μια νέα Δημόσια Διοίκηση απλή, γρήγορη, παραγωγική και ουσιαστική.

Το όραμα μας θα συμβαδίζει με την νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική ανάπτυξη : Έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς περιορισμούς.