Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 2η Διαπεριφερειακή συνάντηση του προγράμματος INTERREG IVC-ERCIP (European River Corridor Improvement Plans) στο Λονδίνο στις 11-12 και 13 Ιουνίου 2012.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης Διαπεριφερειακής συνάντησης του προγράμματος INTERREG IVC-ERCIP στο Λονδίνο στις 11-12 και 13 Ιουνίου 2012.

Στην συνάντηση συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος του έργου ERCIP (European River Corridor Improvement Plan), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και εταίρων από την Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία και τον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.

Το έργο επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, σε επιτόπιες επισκέψεις, θεματικά σεμινάρια και ανοικτές εκδηλώσεις δικτύωσης. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει την ανταλλαγή απόψεων για την κοινή προσέγγιση σχεδίων βελτίωσης ποταμών και λιμνών σε κάθε περιοχή, τα οποία θα αξιολογούνται και θα διερευνώνται από όλους τους εταίρους

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διαχειριστικού σχεδίου βελτίωσης των ποταμών-λιμνών για κάθε περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου της ανάπλασης της κοίτης του ποταμού Ravensbourne στην κτηματική περιοχή του Δήμου Lewisham και συζητήθηκαν τα οφέλη και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του.

Oι εταίροι περιηγήθηκαν κατά μήκος του ποταμού απόστασης 4 Km μέσα από πάρκα και δρόμους και είχαν τη δυνατότητα να δουν την υλοποίηση ενός διαχειριστικού σχεδίου που περιελάμβανε την αξιοποίηση, προστασία, βελτίωση και διαχείριση του ποταμού και τη δημιουργία ενός πάρκου απερίγραπτου φυσικού κάλλους που βελτίωσε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και εμπλούτισε τη χλωρίδα και πανίδα.

Επίσης συζητήθηκαν οικονομικά θέματα, η δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση του κοινού, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και τα θέματα της επόμενης συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2012 στο TERAMO της Ιταλίας.

Από το Γραφείο Τύπου