Συμμετοχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών παραγωγής φρούτων και λαχανικών (A.R.E.F.L.H.)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9/3/2012 η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών παραγωγής φρούτων και λαχανικών (A.R.E.F.L.H.).

Στην Ένωση αυτή συμμετέχουν 25 περιφέρειες από 5 κράτη μέλη της Ε.Ε. (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο) και για πρώτη φορά από την Ελλάδα συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως μέλος της A.R.E.F.L.H. εκπροσωπώντας τα κοινά συμφέροντα των παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.

Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πασχάλης Χαρούμενος, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και μια αναλυτική παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των παραγόμενων προϊόντων της.

(http://www.areflh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=228:assemblee-generale-2012&catid=35&Itemid=179&lang=fr)

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην AREFLH επικεντρώθηκε στη συνδιαμόρφωση πολιτικών με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρώπης προκειμένου να διασφαλίσουμε τη διάθεση των προϊόντων και να κερδίσουμε το στοίχημα της εξωστρέφειας από τη μία και να μειώσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής και διατροφικής κρίσης από την άλλη.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης επικεντρώθηκαν κυρίως στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον τομέα των φρουτολαχανικών αλλά και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διατροφικών κρίσεων.

Παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με την τάση της κατανάλωσης φρουτολαχανικών στην παγκόσμια αγορά και στοιχεία εξαγωγών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, κατατέθηκαν προτάσεις σχετικά με την καλύτερη προώθηση των προϊόντων, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικότερα εξασφαλίζοντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών στην υγιεινή και ασφάλεια αλλά και στις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε αναφορά στην προάσπιση των συμφερόντων των ομάδων παραγωγών, μελών, αναφορικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) και στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που περιγράφονται σε αυτή και πρόκειται να εφαρμοστούν στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε χώρα στο Δημοπρατήριο του Sint-Truiden της Περιφέρειας της Φλάνδρας (www.bfv.be) και όλα τα μέλη ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δυτικής Μακεδονίας

Χαρούμενος Πασχάλης