Στην υποβολή μιας ακόμη σημαντικής πρότασης για την προστασία και την εξυγίανση της λίμνης προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Mε την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στην υποβολή πρότασης ένταξη ενός ακόμη σημαντικού έργου για την προστασία αλλά και την εξυγίανσης της λίμνης μας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» και συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Π.Δ.Μ.».

Η υποβολή του εν λόγω έργου θα γίνει στην ήδη ανοικτή πρόκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία περιλαμβάνονται τα έργα προτεραιότητας της τρέχουσα προγραμματικής περιόδου για την Περιφέρεια μας και στα οποία έχουν συμπεριληφθεί και οι «Εργασίες προστασίας της Λίμνης Καστοριάς».

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος της Βυσσινιάς» προϋπολογισμού 3.650.000,00 ευρώ.
Θα κατασκευαστούν δέκα (10) φράγματα συγκράτησης – βαθμίδωσης φερτών υλών, εκ των οποίων τα επτά (7) θα έχουν ύψος 2,00 μέτρα, τα δύο (2) θα έχουν ύψος 2,5 μέτρα και το ένα (1) θα έχει ύψος 1,5 μέτρων.
Παράλληλα, θα εκτελεστούν φυτοκομικά έργα σε έκταση 246,65 στρεμμάτων, τα οποία θα καλυφθούν σε ποσοστό 75% από φυτάρια ακακίας και σε ποσοστό 25% από φυτάρια σπαρτού. Θα απαιτηθούν συνολικά 143.057 φυτάρια εκ των οποίων τα 61.662 θα είναι σπαρτού και τα υπόλοιπα 81.394,θα είναι ακακίας. Τέλος, θα γίνουν αναδασώσεις με μαύρη Πεύκη συνολικής έκτασης 1.276,86 στρεμμάτων. Συνολικά θα απαιτηθούν 331.344 φυτάρια μαύρης Πεύκης. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί περίφραξη από πασσάλους προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος ζώων που βόσκουν ελεύθερα στη περιοχή. Το συνολικό μήκος των απαιτούμενων περιφράξεων είναι 35.000,00 m.
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής τόνισε: «Προχωράμε σε ένα ακόμη σημαντικό έργο που θα συμβάλλει στην προστασία αλλά και εξυγίανση της λίμνης της Καστοριά, κάνοντας πράξη το στρατηγικό σχεδιασμό για τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής».