ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/27-8-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/26-8-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : « Συντήρηση φωταγώγησης Ε.Ο. Δικτύου Ν. Φλώρινας » ,   προϋπολογισμού δαπάνης # 24.600,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

 

Θέμα 2ο: Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικής Υποστήριξης και Τεχνικού Συμβούλου για την προστασία και ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής ταμιευτήρα

Θέμα 3ο:Tρόπος επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Μίσθωση τριάντα τεσσάρων (34) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργάτες) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών (γκρέιντερ), έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και δύο (2) αποχιονιστικών μηχανημάτων (φρέζες), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2013 – 2014», προϋπολογισμού 612.540,00 € (με ΦΠΑ).

Θέμα 4ο: Αποστολή της 11ης αναμόρφωσης   προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.»

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (10η 2013)          

Θέμα 2ο: Tροποποίηση 2η του Προγράμματος Κεντρκών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2013) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Θέμα 3ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και καθαρισμός αποστραγγιστικών»

Θέμα 4ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της «Επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης του φέροντος οργανισμού και του κελύφους του Διατηρητέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης Φλώρινας»

Θέμα 5ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου : « Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επ. οδικό δίκτυο    Ν. Φλώρινας 2012 » , προϋπολογισμού δαπάνης # 70.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

Θέμα 6ο:Τρόπος επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΄΄ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ– ΕΠΤΑΧΩΡΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ΄΄, προϋπολογισμού 62.000,00€ (με ΦΠΑ).

Θέμα 7ο: Τρόπος επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Της Ε.Ο4 ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΕΩΣ ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ΄΄ προϋπολογισμού 184.663,98€

Θέμα 8ο: Έγκριση του σχεδίου του προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Θέμα 9ο: Έγκριση του σχεδίου του προγράμματος Διαφημιστικής Προβολής 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Θέμα 10ο: Σύμπτυξη σε έναν των τραπεζικών λογαριασμών επ’ ονόματι της Π.Ε. Γρεβενών της Alpha Bank και ορισμός υπολόγων αυτού.

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «Βιοτεχνικό Πάρκο Γρεβενών-Ανώνυμη Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ.ΓΡΕ.) Α.Ε.».

Θέμα 12ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας και Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Προετοιμασία δράσεων και έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 13ο: Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «εκτέλεση Δημοσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμηΜα τησ λεκανησ του υδατορεματων της βΥΣΣΙΝΙΑΣ (Κ.Α. 110503) ΤΟΥ δημου καστοριασ της περιφερειακης ενοτητας καστοριας συνολικού προυπολογισμου 3.650.000,00 ευρω».

 

181/13

182/13

183/13

184/13

185/13

 

 

 

186/13

187/13

188/13

189/13

190/13

191/13

192/13

193/13

194/13

195/13

196/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197/13

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός του Ιωάννη Σόκουτη με αναπληρωτή τον Γιώργο Μαργαρίτη

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προγράμματος ΚΑΠ της Π.Ε.Φλώρινας

 

 

Αποσύρεται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι όροι της   προγραμματικής

Σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο του προγράμματος

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το σχέδιο του προγράμματος

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα και ορίζεται ο Γεώργιος Δασταμάνης με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ζολώτα

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα και ορίζεται ο Γεώργιος Δασταμάνης

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η προγραμματική

Σύμβαση

 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης της ένταξης του έργου

 

Κοζάνη 27/8/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος