Σημαντικά τα συμπεράσματα της ημερίδας για το πρόγραμμα EUWATER

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 6 Απριλίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία».

Στη 2η συνάντηση του τοπικού δικτύου εφαρμογής του έργου «EUWATER» που έχει σημείο αναφοράς και μελέτης τη λεκάνη της Σαριγκιόλ, κοινή ήταν η εκτίμηση ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων ώστε να υπάρξει βελτίωση των μεθοδολογιών διαχείρισης του νερού και των νιτρικών.

Παράλληλα όπως διαπιστώθηκε απαιτείται ανάπτυξη των μοντέλων βελτιστοποίησης με την υποστήριξη ειδικού συστήματος, για την επίτευξη αρίστων σχεδίων γεωργικής παραγωγής στην περιοχή.

Με αφορμή την επιστημονική συνάντηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος σκοπεύουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα της κατανάλωσης και της μόλυνσης των υδάτων που προκύπτουν λόγω της εντατικής εκμετάλλευσης στον τομέα της γεωργίας.

Το νερό αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά για την επιβίωση του ανθρώπου.

Η χρήση και η διαχείρισή του, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του ανθρώπου, απαιτεί μια ολοκληρωμένη πολιτική ώστε το αγαθό αυτό να συνεχίσει να υπάρχει στο βάθος του χρόνου».

Στη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας έγινε εκτενή αναφορά, στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος που ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου του 2012, ενώ υπήρξαν εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων στα θέματα της διαχείρισης του νερού.

Τις εργασίες της επιστημονικής ημερίδας χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Γιάννης Αντωνιάδης ο οποίος στάθηκε στο έργο EUWATER επισημαίνοντας χαρακτηριστικά την προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον.