Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (15-9-2014)

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 15η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

1o: Έγκριση ψηφίσματος για το ρωσικό εμπάργκο των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την προώθηση του προς τις αρμόδιες αρχές και όργανα.

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης

2ο : Λήψη Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) για την Υποβάθμιση του Νοσοκομείου Φλώρινας

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, κ. Σταύρος Γιαννακίδης

3ο : Άρση Επιστράτευσης των Εργαζομένων της ΔΕΗ και των Εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών,κ. Παναγιωτίδου Ελισσάβετ

4ο: Εκλογή νέων οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.)

Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης

5ο: Εκλογή Μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών,κ. Παναγιωτίδου Ελισσάβετ

6ο: Πρόσληψη Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

Εισηγήτρια: η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοίκησης, κ. Άννα Καρακούλα

7ο :Eκλογή Μέλους Νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), του Κέντρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Γεώργιος Κωτσίδης

Πίνακας Αποδεκτών:

Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ευταξά Βασιλική

Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΔΜ

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, ANKOA.E.

ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΔΜ

Γενικοί Διευθυντές ΠΔΜ