Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 233/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1. Γκερεχτέ Λάζαρο

2. Κιοσέ Ιωάννη

3. Μαργαρίτη Γεώργιο

4. Παπαδοπουλο Γεώργιο

5. Σβώλη Γεώργιο

6. Στεφανίδη Ιωάννη

7. Χάτσιο Ιωάννη

8. Αδαμίδη Γεώργιο

9. Κατσαούνη Νικολαο

10. Ψευτογκά Δημήτριο

11. Κύρινα Αντώνιο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 14/3/2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Αλέξανδρος στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1. Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ” Παραλλαγές τμήματος υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ Α.Ε Κοζάνης – Πτολεμαϊδας –Αμυνταίου περιοχής Ορυχείου ΝΔ Πεδίου Πτολεμαϊδας, ΛΚΔΜ ΔΕΗ A.E

2. Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, πλύσης και θραύσης αδρανών υλικών της εταιρίας «ΑΣΦΑΛΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε» ιδιοκτησίας Σ. Μπαχαδέρογλου και Κ. Γάρος»

3. Έργα διευθέτησης ορεινής λεκάνης απορροής χειμάρρου Μορνιώτικου ανάντη Χ.Θ 14+000 στους Νομούς Πιερίας, Λάρισας και Κοζάνης

4. Γνωμοδότηση επί της MΠΕ του έργου: «Ερευνητικές εργασίες προς Διαπίστωση ύπαρξης Μαρμάρου σε δημοτικό λατομικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά», του Δήμου Κοζάνης της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου, εμβαδού 21416,83 m2», από την εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

5. Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διευθέτηση ρέματος εντός του οικισμού Ιεροπηγής, της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας, της Δ.Ε. Καστρακίου, του Δήμου Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

6. Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 2ης υποκατηγορίας με τίτλο: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοκήπων» στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη του Δήμου Ορεστίδος, στο Νομό Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

7. Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής φράγματος Αγίου Αντωνίου στη θέση «Λιβάδια» του αγροκτήματος Δ.Δ. Αγίου Αντωνίου του Δήμου Κορεστίων, Νομού Καστοριάς» (τοπική κοινότητα Αγίου Αντωνίου της Δημοτικής Ενότητας Κορεστείων του Δήμου Καστοριάς )

8. Έκφραση απόψεων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Κατασκευή και λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων (μινκ), δυναμικότητας 7500 ενηλίκων ζώων, στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Βογατσικού του Δήμου Ορεστίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨ΗΛΙΑΣ ΤΑΚΑΝΤΖΙΑΣ ΕΠΕ¨»

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης

Κοινοποίηση :

α) Περιφερειάρχης

β) Αντιπεριφερειάρχες

γ) Πρόεδρο Π.Σ.

δ) Μ.Μ.Ε

ε) Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Δ.Μ.

στ) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού