Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 233/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Γκερεχτέ Λάζαρο
 2. Κιοσέ Ιωάννη
 3. Μαργαρίτη Γεώργιο
 4. Παπαδοπουλο Γεώργιο
 5. Σβώλη Γεώργιο
 6. Στεφανίδη Ιωάννη
 7. Χάτσιο Ιωάννη
 8. Αδαμίδη Γεώργιο
 9. Κατσαούνη Νικολαο
 10. Ψευτογκά Δημήτριο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/5/2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

 1. Τροποποίηση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινκ) στα υπ΄αριθμ. 144,145,147,148 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Κρανοχωρίου του Δήμου Νεστορίου στο Νομό Καστοριάς».
  Εισηγήτρια: Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης
 2. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοίτης χειμάρρου “ΝΑΤΣΕΛΟ” Αγίου Γερμανού του Δήμου Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας.
  Εισηγητής
  : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος Π.Ε Φλώρινας
 3. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοίτης χειμάρρων Οικισμού Λαιμού του Δήμου Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας.
  Εισηγητής :
  Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος Π.Ε Φλώρινας
 4. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Διαμόρφωση-Ανάπλαση κοίτης χειμάρρων εντός οικισμών Αγίου Γερμανού – Ανταρτικού του Δήμου Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας.
  Εισηγητής :
  Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου : Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Λεχόβου του Δήμου Αμυνταίου ΠΕ Φλώρινας.
  Εισηγητής :
  Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός υπάλληλος Π.Ε Φλώρινας

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης