Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 233/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1.Γκερεχτέ Λάζαρο

2.Κιοσέ Ιωάννη

3.Μαργαρίτη Γεώργιο

4.Παπαδοπουλο Γεώργιο

5.Σβώλη Γεώργιο

6.Στεφανίδη Ιωάννη

7.Χάτσιο Ιωάννη

8.Αδαμίδη Γεώργιο

9.Κατσαούνη Νικολαο

10.Ψευτογκά Δημήτριο

11.Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 19/12/2012 και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1) Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,1MW (17A/Γ) και των συνοδών του έργων, στη θέση ‘’Μέλλια’ του Δήμου Βοϊου της Π.Ε Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ιδιοκτησίας VENDAVEL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Εισηγήτρια : Καλλιόπη Αδαμίδου , Γεωλόγος με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης  

3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού αποτελούμενου από 18 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 36 MW, και των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. » στην θέση “Βύσιμα”, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

4) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : « Ανάπλαση παραλίας Μικρολίμνης, του Δήμου Πρεσπών, της Π.Ε. Φλώρινας».

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης