Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 233/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1. Γκερεχτέ Λάζαρο
2. Κιοσέ Ιωάννη
3. Μαργαρίτη Γεώργιο
4. Παπαδοπουλο Γεώργιο
5. Σβώλη Γεώργιο
6. Στεφανίδη Ιωάννη
7. Χάτσιο Ιωάννη
8. Αδαμίδη Γεώργιο
9. Κατσαούνη Νικολαο
10. Ψευτογκά Δημήτριο
11. Κύρινα Αντώνιο

  σε συνεδρίαση την Τετάρτη 14/11/2012 και ώρα 12 : 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

  1) Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

  2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ερμακιάς Τ.Κ Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

  Εισηγητής   : Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και

  Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης

  3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση συγκροτήματος θραύσης βιομηχανικού ορυκτού (Δολομίτη) έκτασης 21.750,00m2 σε ιδιόκτητο αγρόκτημα του Δ.Δ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης του Νομού Κοζάνης», ιδιοκτησίας της εταιρείας ” ΝΤΟΜΟΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε “POWDER L.T.D.”, και ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

  Εισηγητής   : Ανδρέας Καραλιώτης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης

  4) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα Επεξεργασίας Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας & Οργανοχουμικών Λιπασμάτων, της εταιρίας «ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε.», στην κτηματική περιοχή Τ.Ε. Ποριάς της Δ.Ε. Αγίας Τριάδας του Δήμου Καστοριάς.

  Εισηγήτρια : Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος με Δ’ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

  5) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 25.000 ενηλίκων μινκ στην εκτός σχεδίου περιοχή των αγροκτημάτων Αγίας Κυριακής και Οινόης Καστοριάς» ιδιοκτησίας της εταιρείας «G. & L. Mink Corporation.

  Εισηγήτρια : Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος με Δ’ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

  6) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 15.000 ενηλίκων μινκ στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Μηλίτσας της ΠΕ Καστοριάς» ιδιοκτησίας της εταιρείας «TOP FARM A.E.

  Εισηγήτρια : Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα , Γεωπόνος με Δ’ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καστοριάς

  7) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βεύης & Λόφων με συνοδά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων», στις Τ.Κ. Βεύης & Λόφων της Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

  Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

  8) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης τ.κ Ξ. Νερού» & σύνδεσή της, με αγωγό μήκους 500m, με την υφιστάμενη υδρευτική δεξαμενή.

  Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

  9) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με Δεξαμενές Σταθεροποίησης», στη Τ.Κ. Πεδινού της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

  Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

  10) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με Τεχνητούς Υδρότοπους (Υδροχαρή Φυτά)», στη Τ.Κ. Ασπρογείων της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

  Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

  11) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 10 Α/Γ, συνολικής ισχύος 20MW & των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 28 Ε.Π.Ε.», στη περιοχή της θέσης «Σπηλιά» των Δήμων Φλώρινας & Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας.

  Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

  12) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού αποτελούμενο από 6 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 12 MW, και των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 23 Ε.Π.Ε.», στη θέση «Αετοράχη» των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.

  Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

  13) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Εγκατάσταση Α.Σ.Π.Η.Ε. αποτελούμενου από 12 Α/Γ, συνολικής ισχύος 24 MW & των απαιτούμενων συνοδών έργων, της εταιρείας «UNIGEA ΑΙΟΛΙΚΗ 26 Ε.Π.Ε.», στη περιοχή της θέσης «Γιδοβοσκή» των Δήμων Φλώρινας & Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας.

  Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

  Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Ιωάννης Αντωνιάδης