44η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Πάτρα Βασίλειο

2. Γιάτσιο Ιωάννη

3. Γιαννάκη Βασίλειο

4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο

5. Νίκου Αντώνιο

6. Σημανδράκο Ευάγγελο

7. Δούφλια Αγλαΐα

8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/ 11 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την μίσθωση δέκα (10) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, εξι (6) διαμορφωτών γαίων (γκρέιντερ), τεσσάρων (4) φορτωτών, δυο εκσκαφέων – φορτωτών και δυο (2) αποχιονιστικών μηχανιμάτων (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2012-2013 και άρσης καταπτώσεων – κατολισθήσεων περιόδου από 01-11-2012 έως 31-10-2013 του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών της Π.Δ.Μ

3. Έγκριση του πρακτικού 8 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης

4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων στο Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής» Π.Ε. Φλώρινας

5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Περίφραξη Βοσκοτόπου 100 Στρεμμάτων στο Δ.Δ Μαρίνας» Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Περίφραξη Βοσκοτόπου 100 Στρεμμάτων στο Δ.Δ Μαρίνας» Π.Ε Φλώρινας

7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Εγκατάσταση Θέρμανσης στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φλάμπουρου» Προϋπολογισμός δαπάνης 5.000,00€ Π.Ε Φλώρινας

8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση Θέρμανσης στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φλάμπουρου» Π.Ε Φλώρινας

9. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού με αριθ. Διακήρυξης 10/2012 για την προμήθεια ελαστικών – ζαντών για αντικατάσταση των παλαιών, των μηχανημάτων – οχημάτων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης

10. Έγκριση παραχώρησης χρήσης στεγάστρου ιδιοκτησίας της Π.Ε Κοζάνης στην 17η εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στο Βελβεντό

11. Έγκριση παραχώρησης χρήσης υλικού της Π.Ε Καστοριάς στον 1ο και 2ο κυνηγετικό σύλλογο Καστοριάς και Άργους Ορεστικού

12. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο 12 Π.Ε Καστοριάς στο Τμήμα Κεφαλοβρυσο – Διασταυρωση Χρυσής» Προϋπολογισμού 4.850.000,00€ Π.Ε Καστοριάς

13. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 48.000,00€ του προγράμματος εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα εκρίζωσης του Μελιταίου Πυρετού για την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων έτους 2012

14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ

15. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης

16. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών

17. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών

18. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πευκοφύτου Π.Ε Καστοριάς

19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

20. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

1. Αντιπεριφερειάρχες.

2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

3. Εκτελεστικός Γραμματέας

4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5. -Διεύθυνση Οικονομικών

    -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

    -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

    -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

    – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.