Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 233/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

1. Γκερεχτέ Λάζαρο
2. Κιοσέ Ιωάννη
3. Μαργαρίτη Γεώργιο
4. Παπαδοπουλο Γεώργιο
5. Σβώλη Γεώργιο
6. Στεφανίδη Ιωάννη
7. Χάτσιο Ιωάννη
8. Αδαμίδη Γεώργιο
9. Κατσαούνη Νικολαο
10. Ψευτογκά Δημήτριο
11. Κύρινα Αντώνιο

  σε συνεδρίαση την Τετάρτη 24/10/2012 και ώρα 12 : 00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

  1) Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

  2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκμετάλλευση μεταλλείου χουντίτη-υδρομαγνησίτη στη θέση ‘’Κτήμα Λευκάρων’’ της Δ.Κ Σερβίων, του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού , εκτάσεως 1037,607 στρεμμάτων» της Εταιρείας Λεύκα Ορυκτά». Εξ Αναβολής

  Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος, Δασολόγος με Δ΄βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και

  Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης

  3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : « Εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής, σε έκταση περίπου 58,218 στη θέση «Άμμος» της Τ.Κ Μηλιάς, του Δήμου Γρεβενών της εταιρίας « ΑΦΟΙ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε».

  Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

  4) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : « Ειδική Μελέτη Αποκατάστασης έκτασης εξόρυξης αδρανών υλικών 10.638,66 στη θέση «Άμμος» της Τ.Κ Μηλιάς, της Δ.Ε Ηρακλεωτών, Δήμου Γρεβενών της εταιρίας « ΑΦΟΙ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε».

  Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

  5) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 34,0 MW της εταιρίας «Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ – Ε. ΤΖΑΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με διακριτό τίτλο «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑ» και συνοδά έργα οδοποποιϊας, στη θέση ‘’Μαγούλα’’ στην Κοινότητα Βλάστης του Ν. Κοζάνης

  Εισηγήτρια : Καλλιόπη Αδαμίδου , Γεωλόγος με Δ΄ βαθμό, υπάλληλος του   Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης

  Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  Ιωάννης Αντωνιάδης