Πρόσκληση σε συνεδρίαση στο 26ο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο:   Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2012.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 2ο:   «Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας και οι χρηματοδοτήσεις των πολιτιστικών φορέων».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

Θέμα 3ο:   2η τροποποίηση του καταρτισθέντος Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο:   Προγραμματική Σύμβαση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής ΜακεδονίαςΒουλευτές Περιφέρειας Δυτικής ΜακεδονίαςΠολιτικά Κόμματα ΜΜΕ

Κοινοποίηση:

1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.

2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

4. Δήμοι Π.Δ.Μ.