40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 9/11/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Νοεμβρίου 2011, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε ( έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» , προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Νοεμβρίου 2011, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» , προϋπολογισμού 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ
 4. Ανάκληση απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 20η Δεκεμβρίου 2010 μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υποέργου: « Επείγουσα αποκατάσταση επικινδύνων φθορών στην Ε.Ο 3 στο τμήμα Κοζάνη- Όρια Νομών Κοζάνης, Λάρισας» του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ» Π.Δ.Μ
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 214.700,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) καθώς και της διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού και των όρων της σχετικής διακήρυξης για την «Προμήθεια και μεταφορά 3700 (τριών χιλιάδων επτακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ. για την χειμερινή περίοδο 2011-2012»
 6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά 3700 (τριών χιλιάδων επτακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ. για την χειμερινή περίοδο 2011-2012», προϋπολογισμού 214.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πρωτογενούς άλατος για την επαρχιακή οδοποιία της Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού μεταφοράς πρωτογενούς άλατος Π.Ε. Κοζάνης.
 9. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού μεταφοράς πρωτογενούς άλατος για την επαρχιακή οδοποιία της Π.Ε. Κοζάνης για την χειμερινή περίοδο 2011-2012.
 10. Έγκριση ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις ώρες αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2010-2011 συνολικής δαπάνης 33.571,62€ με Φ.Π.Α (Κ.Α.Ε. 9781) Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων Π.Ε. Κοζάνης για την περίοδο 01/01/2012 έως 31/12/2012, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.
 12. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης καθώς και για τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου : « Οριζόντια και Κατακόρυφη Σήμανση από Χ.Θ. + 0.550 εως Χ.Θ. + 1.150 στον Δρόμο Κοζάνης – Πτολεμαΐδας» Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων που τέμνουν κάθετα τον άξονα Πτολεμαϊδας – Δυτ. Εορδαίας στον οικισμό Φούφα» Προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α. Π.Ε. Κοζάνης
 14. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης καθώς και τον τρόπο επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου « Κατασκευή επενδυμένης τάφρου στον επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πεντάλοφου Π.Ε Κοζάνης »
 15. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με προσκόμιση προσφορών για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011, στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας Π.Δ.Μ.»Προϋπολογισμού 43.107,07 με Φ.Π.Α.
 16. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με προσκόμιση προσφορών για την «Προμήθεια και μεταφορά αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011, στο Εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας Π.Δ.Μ.»Προϋπολογισμού 43.107,07 με Φ.Π.Α.
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2011.
 18. Παραίτηση από ένδικα μέσα απόφασης 247/2010 του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης Π.Ε Φλώρινας
 19. Έγκριση του αρ.12 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας επαναληπτικής εκμίσθωσης χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Π.Ε. Φλώρινας.
 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ύδρευση Δεσκάτης -Συμπληρωματικά έργα Ν. Γρεβενών » Αναδόχου Κ/Ξ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ- ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Π.Ε Γρεβενών
 21. Έγκριση από τεχνικής άποψης του 1ου ΑΠΕ του έργου : « Συντήρηση Ασφαλτικού Οδοστρώματος στην Π.Ε Γρεβενών» Αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε Γρεβενών
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Συντήρηση Βατότητας Οδικού Δικτύου» Αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε Γρεβενών
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Συντήρηση Τεχνικών Έργων » Αναδόχου ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π.Ε Γρεβενών
 24. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμων υλικών Η/Υ προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών.
 25. Έγκριση επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ., για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών
 26. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 47.000,00€ συμπεριλαμβανομένουΦ.ΠΑ., για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής ΠΕ Γρεβενών έτουςΠ.Ε Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπάνης ποσού 18.400,00€ που αφορά «Βελτίωση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και επισκευής υδρορροών κτιρίου Π.Δ.Μ. ΖΕΠ που θα πληρωθεί από ιδίους πόρους της Π.Δ.Μ. καθώς και του τρόπου εκτέλεσης του έργου.
 29. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 138.738,27€ του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Σεπτεμβρίου 2011 Π.Ε Κοζάνης
 30. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 500.00,00 € του προγράμματος ΕΣΠΑ- ΣΑΕ 0758 – Οικιστικά – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου « Ολοκλήρωση έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης».
 31. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 490.630,29€ του προγράμματος ΚΑΠ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Π.Δ.Μ.
 32. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.163.236,52€ του προγράμματος ΚΑΠ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών της Π.Δ.Μ.
 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των μεταταχθέντων σε αυτές υπαλλήλων από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 35. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 37. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης Αγώνα Πανελλήνιου και Περιφερειακού Πρωταθλήματος Δυτικής Μακεδονίας ENDUROA.MOT.O.EMOT.O.E, στην Κορησό Π.Ε Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 42. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών ΠΕ Γρεβενών
 43. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 44. Έγκριση Πληρωμής Δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 45. Έγκριση χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος βάσει των διατάξεων του Ν. 103/75 στον αποχωρήσαντα υπάλληλο Κωνσταντινόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου, λόγω συνταξιοδότησης. Π.Ε. Φλώρινας
 46. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο.
 47. Έγκριση ανάθεσης πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή νομικής συμβουλής – γνωμοδότησης στα πλαίσια επίλυσης συγκεκριμένων αποριών για την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ με αριθμ. οικ 150559 (ΦΕΚ 1440/Β/16-6-2011) και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών Π.Ε. Καστοριάς
 48. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.