Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ενημέρωση Προσκλήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την αρ.110/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
  3. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος»), με θέματα:

Θέμα 1ο:   Ενημέρωση για την ένταξη της μελέτης του οδικού άξονα: «Φλώρινα – Πτολεμαΐδα» στο πρόγραμμα «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ». Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα 2ο:   Ενημέρωση για την αναβάθμιση και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής Πρεσπών σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα 3ο:   Αίτημα Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τοπικής Κοινότητας Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου, για μετεγκατάσταση του οικισμού. Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

Θέμα 4ο:   Υλοποίηση και ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. – Παρουσίαση πορείας ωρίμανσης Έργων. Εισηγήτρια: η κα Καραδαλή Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Στέλεχος της ΑΝΚΟ Α.Ε.

Θέμα 5ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Γυμνασίου Λαιμού». Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 6ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του έργου: «Αντικατάσταση δυκτίου ύδρευσης – αποχέτευσης στο Τ.Δ. Πρασίνου» Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 7ο:   Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του έργου: «Εγκατάσταση Χλωριωτών στις Τ.Κ. του Δήμου Πρεσπών» Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 8ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, του έργου: «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση των κατολισθήσεων σε τμήματα της Ε.Ο. Κοζάνη – Πεντάλοφος – Όρια Νομών Καστοριάς – Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 3.162.857,13 € (με Φ.Π.Α.). Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Αντωνιάδης

Θέμα 9ο:   Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2012 και ορισμός ορκωτών λογιστών για διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕΠΕ, για το έτος 2011. Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου

Θέμα 10ο:   «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής τοποθέτησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές της Π.Ε. Γρεβενών» Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 11ο:   Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Π.Ε. Γρεβενών για την ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση Λαϊκών Αγορών και τον καθορισμό των προς διάθεση αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών. Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Γεώργιος Δασταμάνης

Θέμα 12ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Π.Ε. Καστοριάς για την ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση και χορήγηση νέων αδειών και κάλυψης υφιστάμενων κενών των Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Καστοριάς. Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς), του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ορεστίδος, για την μεταφορά ατόμων με αναπηρία. Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 14ο: Λύση και εκκαθάριση της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Καστοριάς (Α.Ν.Ε.Τ.Α.Κ.)». Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Θέμα 15ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED. Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 16ο: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του συλλόγου ατόμων με αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης. Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας

Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου : «Ίδρυση και λειτουργία εκτροφείου γουνοφόρων ζώων τύπου μινκ, της εταιρείας «ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.», στην κτηματική

περιοχή Ποριάς του Δήμου Καστοριάς, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς