ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.650.000 € ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΡΑΑ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.650.000 € ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΡΑΑ

Την προέγκριση δημοπράτησης του έργου Βιολογικός Σιάτιστας προϋπολογισμού 6.650.000 € υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κ. Ανδρεαδάκης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΠΕΡΑΑ και περιλαμβάνει:

  • Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και
  • Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Σιάτιστας.

Με τη δημοπράτηση και του έργου αυτού, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης, ολοκληρώνεται μια σειρά δημοπρατήσεων έργων Βιολογικών Καθαρισμών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης συνολικού προϋπολογισμού 35.000.000 € που με την υλοποίησή τους θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της περιοχής.