Πρόσκληση 12-11-2014

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ο Σύνδεσμος Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας μετά την ένταξη του στο τοπικό πρόγραμμα «Προσέγγιση LEADER» Μέτρο 41, Δράση 313-4 στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» που υλοποιείται από την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, προβάλλει τα θρησκευτικά μνημεία στην περιοχή παρέμβασης με τη συμμετοχή του στη

Philoxenia 2014 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσ/νίκης από τις 13-16/11/2014, στο περίπτερο 15 stand 70.

Η επίσκεψή σας θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα.