Η Δυτική Μακεδονία δεν θα γίνει χωματερή αποβλήτων

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Σχετικά με την έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφισταμένου χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.» και δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό μέσο της περιοχής θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  1. Με την Α.Π. 124528/7-5-2004 ΚΥΑ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων σε χώρο των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. Σύμφωνα με αυτή την αδειοδότηση διευκρινίζονταν ότι τα απόβλητα «θα είναι κυρίως προϊόντα αμιαντοτσιμέντου»
  2. Με την υπ’ αριθμ. 36526/1261 (σχ. 37550/1199, 37052/1185)/19-6-2006 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας χορηγήθηκε άδεια για την δραστηριότητα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου στο πεδίο Καρδιάς του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/28-3-2006. Η ισχύς της ανωτέρω άδειας έληξε στις 1-4-2009 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σήμερα άδεια διαχείρισης.
  3. Με την Α.Π. οικ 129022/20-8-2010 παρατάθηκε η ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων μέχρι 31-12-2020 χωρίς καμία τροποποίηση.
  4. Με το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Β) άρθρο 12 παρ. 1 καταργούνται όλες οι άδειες και εγκρίσεις για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Οι άδειες διαχείρισης ενσωματώνονται στις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων. Ως εκ τούτου προκειμένου να γίνει η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων που προβλέπει η ΤΕΠΕΜ πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του 2004 και να συμπεριλάβει και το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι καμία ισχύ δεν έχει η αδειοδότηση του 2004.

Ταυτόχρονα, η έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) δεν έχει έρθει ΠΟΤΕ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ τόσο στην Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσο και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, όπως φαίνεται στον πίνακα κοινοποιήσεων στη Διαύγεια.

Γιατί άραγε αυτή η μεθόδευση;

Η έκδοση της απόφασης είναι παράτυπη και δεν αποτελεί άδεια διαχείρισης αφού αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η συγκυβέρνηση των Αθηνών για άλλη μια φορά αποφάσισε για εμάς χωρίς εμάς.

Η στοχοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας ΔΕΝ θα περάσει!

Είμαστε και πάλι απέναντι στη συγκυβέρνηση και τους «υπαλλήλους» της, που για άλλα φωνάζουν στον τόπο μας κι άλλα υλοποιούν στην Αθήνα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη θα υπάρξει προσφυγή με όλα τα ένδικα μέσα για την ακύρωση της απόφασης  της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ.

Ζητούμε από την κυβέρνηση, τους κ.κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο και Πάρι Κουκουλόπουλο και τη ΔΕΗ ΑΕ, να πάρουν ξεκάθαρη θέση επί του θέματος και να εξηγήσουν στο λαό της περιοχής για ποιο λόγο μας θεωρούν πολίτες Β΄ κατηγορίας.

Δυστυχώς, για τα ανίερα σχέδια τους οι μάσκες για άλλη μια φορά έπεσαν!!