Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 2.000 τόνων αντιπαγετικού αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη