36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 17/09/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στον ηλεκτροφωτισμό του οδικού άξονα Κοζάνης-Κρόκου»
 4. Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατεδάφιση γεφυρών Ο.Σ.Ε. στις διασταυρώσεις με τις εθνικές οδούς Κοζάνης-Λάρισας και Κοζάνης-Θεσσαλονίκης» Συμβατικού ποσού : 40.000,00 € (με ΦΠΑ)
 5. Έγκριση      πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εθνικού-Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015».
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση προβλημάτων στον Περιφερειακό δρόμο Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση παράτασης του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ .Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για δύο (2) κιόσκια στο Παλαιόκαστρο και Δαφνερό Δήμου Βοϊου Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση δαπάνης για συνδρομή νομικού συμβούλου για την εξαγορά της απαιτούμενης γης για κατασκευή δεξαμενής του έργου: « Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 στρεμμάτων με τροφοδοσία από αντλιοστάσιο νέου φράγματος» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων-Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»     
 11. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών, φαξ, εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π .Ε. Φλώρινας έτους 2015
 12. Έγκριση δαπανών Π .Δ. Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης για φιλανθρωπικό σκοπό (Βοήθεια σε ΑμεΑ),που διοργανώνει ο Α.Σ.ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 2007
 14. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αναγκαίων ειδών για την διενέργεια των Εθνικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.