Προκηρύξεις τριών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Τις προκηρύξεις τριών έργων με ανοιχτό διαγωνισμό υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής. Το πρώτο αφορά στη συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με προϋπολογισμό 97.000,00€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, μέχρι τις 20-06-2013.

Το δεύτερο έργο αφορά στη σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προϋπολογισμού 18.696,00€. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού βρίσκονται επίσης στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Καστοριάς από όπου μπορούν να τα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 13-06-2013.

Η τρίτη προκήρυξη που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής έχει αναφορά στο έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» προϋπολογισμού 127.730,00€. Η παραλαβή των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Καστοριάς και έχει καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 20-06-2013.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΚΑΠ 2013, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. Τα αποτελέσματα των δημοπρασιών θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.