Προεγκρίθηκε η σύμβαση για την κατασκευή του νέου εξωτερικού δικτύου υδροδότησης εφτά οικισμών του Ελλησπόντου από τον αγωγό της Ερμακιάς. Την απόφαση υπέγραψε ο Γιώργος Δακής.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, υπέγραψε την προέγκριση της σύμβασης του έργου: «Νέο εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης οικισμών Αγίου Δημητρίου, Ρυακίου, Ακρινής, Κοιλάδας Γαλανίου, Θυμαριάς και Κρεμαστής του Δήμου Κοζάνης από τον αγωγό Ερμακιάς».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει συγκεκριμένα την διασύνδεση στον αγωγό Ερμακιάς, την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE διαφόρων διαμέτρων συνολικού μήκους 5.500 μέτρων, τα απαραίτητα φρεάτια για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισμών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχό τους καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε υπάρχουσες δεξαμενές και όπου αυτό απαιτείται. Να σημειωθεί ότι η υφιστάμενη κατάσταση του υδρευτικού συστήματος των εφτά οικισμών δημιουργεί πολλά προβλήματα υγιεινολογικής φύσεως αφού η κατάσταση του κρίνεται επισφαλής από την παρουσία χρωμίου στις γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού.

Με την προτεινόμενη πράξη σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Δακή, η τροφοδοσία σε νερό διασφαλίζεται ποιοτικά και ποσοτικά καθώς το εξωτερικό δίκτυο των οικισμών θα αποτελείται εξολοκλήρου από HDPE αγωγούς, θα είναι πλήρως καταγεγραμμένο και ελεγχόμενο, ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα εκσυγχρονιστεί για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο της λειτουργίας και την άμεση αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών έτσι ώστε να περιοριστούν σημαντικά οι διαρροές και η παράνομη κατανάλωση αλλά και να παρέχεται ικανοποιητική ποσότητα νερού για να καλύψει τις τωρινές και τις μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση της υδροδότησης των οικισμών, χωρίς περιβαλλοντικές και υγιεινολογικές συνέπειες.