29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 6/8/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης ποσού 7.791,93€ που αφορά Άμεση Αποκατάσταση Τοπικών Καθιζήσεων στο Οδικό Τμήμα Γρεβενά – Κοζάνη Χ.Θ 13+000 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση του πρακτικού 7 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης» προϋπολογισμού     4. 520.000,00€ Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο : «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2013» προϋπολογισμού 300.000,00€ (με Φ.Π.Α)
 5. Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε Καστοριάς
 6. Ακύρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης Εκκλησίας Επταχωρίου» Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση όρων πρόσκλησης υποβολής προσφορών του υποέργου: «Παροχή Υπηρεσιών ωρίμανσης και επικαιροποίησης της μελέτης του έργου: «Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν Καστοριάς»
 8. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βορειοδυτικής Περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 9. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Αρδευτικό έργο Ελευθέρου Ν. Γρεβενών » Π.Ε Γρεβενών
 10. Έγκριση 2ου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν Αγίου Νικολάου στην Αετία Γρεβενών» προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440 Π.Ε Γρεβενών
 11. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή οδού Δοτσικό Σαμαρίνα Β΄ Φάση» προϋπολογισμού 800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α και χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε ΣΑΕ 2007ΣΕ20500244 Π.Ε Γρεβενών
 12. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Πέτρινου Σχολείου στο Δ.Δ Σπηλαίου» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α από πιστώσεις ΠΙΝΔΟΣ ΣΑΕ 440 Π.Ε Γρεβενών
 13. Έγκριση διενέργειας και κατάρτισης των όρων της σύνταξης της διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών –ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης  
 14. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 6.964,00€ με σκοπό την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών των Υπαλλήλων των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό
 15. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 8.456,00€ για την κάλυψη των δαπανών των οφειλόμενων αποζημιώσεων των ελεγκτών γεωπόνων, κτηνιάτρων κτλ. που διενέργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας καταλληλότητας κατά το έτος 2012
 16. Λήψη Απόφασης για την Επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Άμεση αποκατάσταση τοπικών καθιζήσεων στο οδικό τμήμα Γρεβενά – Κοζάνη στη Χ.Θ 13+000» προϋπολογισμού 7.791,93€ ( με Φ.Π.Α) με απ΄ ευθείας ανάθεση Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση δαπάνης ποσού 184.663,98€ που αφορά το έργο Συντήρηση –Βελτίωση Τμημάτων της Ε.Ο 4 από Πολύμυλο έως Ζωοδόχο Πηγή της Π.Δ.Μ
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 1.500kg κίτρινου ακριλικού χρώματος διαγράμμισης οδών Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης
 20. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Π.Ε Φλώρινας
 21. Επανέγκριση δαπάνης ποσού 98.277,00€ για την επιλογή αναδόχου του υποέργου: «Εγκατάσταση προειδοποιητικής σήμανσης και τεχνητών αποτρεπτικών μέτρων για την παροχή ασφαλέστερων οδικών δικτύων και τη μείωση της θνησιμότητας άγριων ζώων: «Προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικών αποτρεπτικών μέτρων» του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου –αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα- Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09 NAT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA Π.Ε Καστοριάς
 22. Έγκριση Οικονομικής Ενίσχυσης της Π.Δ.Μ
 23. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ με το Σύλλογο Περιβολιού «Η ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ» του 9ου Ανταμώματος Βλαχοχωρίων Πίνδου
 24. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ με το Σύλλογο «Φ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ» πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας υλικών για την αποπεράτωση της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου Τριγωνικού
 26. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 6ου ορεινού αγώνα Ναμάτων
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Καρυδίτσας
 28. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του Ανταμώματος των Ελατιωτών του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «Έλατος» Ελάτη
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πενταβρύσου «Ο Πόντος» Π.Ε Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 36. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 37. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 38. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 39. Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Μάιο   – Ιούνιο – Ιούλιο 2013
 40. Έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Μάιο   – Ιούνιο – Ιούλιο 2013

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.