ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/21-3-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/20-3-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργου «Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστα, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :445.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

67/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος Δημοπράτησης του έργου.

2.

Θέμα 2ο:Τροποποίηση παραρτημάτων της από 30-03-2012 προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 3 του Ν.3316/2005 του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ, ΙΜΕΡΩΝ – ΑΥΡΑΣ, ΡΟΔΙΤΗ, ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ Β’ΦΑΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥΝ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

68/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της προγραμματικής.

3.

Θέμα 3ο: Τρόπος εκτέλεσης των έργων τα οποία εγκρίθηκαν με την 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (Θέματα 3,4 και 5) στις 26-02-2014 και αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από : 1. Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 041 2. Ο.Σ.Κ. 2014 3. Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 041 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

69/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

4. 

Θέμα 4ο: Αποστολή της 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.

70/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού.

5.

Θέμα 5ο:Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα «Αποκατάσταση και συντήρηση διατηρητέων κτιρίων δημοτικών σχολείων οικισμών Παλαιογράτσανου και Καταφυγίου Δήμου Βελβεντού»

71/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

6. 

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

72/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργων.

7.

Θέμα 2ο  Τρόπος επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ΄΄, προϋπολογισμού 1.750.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

73/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργου.

8.

Θέμα 3ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση Πέτρινου Γεφυριού Ροδοχωρίου (Γεφύρι Τσιούκαρη)», προϋπολογισμού : 233.700€

74/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργου.

9.

Θέμα 4ο: Έγκριση ένταξης απένταξης και τροποποίησης ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2007-2011.

75/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ένταξη και απένταξη έργων στον ΕΑΠ.

10. 

Θέμα  5ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2014)

76/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΠΔΜ.

11. 

Θέμα  6ο: Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Π.Ε. Φλώρινας και του Δήμου Πρεσπών

77/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η υλοποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας.

12. 

Θέμα  7ο: Oρισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ωδείου Π.Ε. Φλώρινας.

78/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός Δ.Σ.

13. 

Θέμα 8ο: Ορισμός υπαλλήλων για υπογραφή επιταγών ποσού άνω των 3.000 €.

79/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός υπαλλήλων για υπογραφή.

14. 

Θέμα 9ο: Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

80/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του πίνακα έργων ΚΑΠ.

15. 

Θέμα 10ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Ελληνικού

Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ

(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)/Ινστιτούτο Εδαφολογίας

Θεσσαλονίκης

81/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

16. 

Θέμα 11ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου, που αφορά την υλοποίηση (06) έξι υποέργων της Πράξης «Ανάπλαση Οικισμών Δήμου Νεστορίου»

82/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

17.

Θέμα 12ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Δεσκάτης για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

83/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

18. 

Θέμα 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Αηδονίων της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΗΔΟΝΙΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)».

84/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

19. 

Θέμα 14ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

85/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

20. 

Θέμα 15ο: Σύναψη Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. για την «Κατασκευή των Έργων Σύνδεσης του υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,035 MW, στη θέση «Φράγμα Πραμόριτσας» με το δίκτυο μέσης τάσης», προϋπολογισμού 38.000€.

86/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.

21.

Θέμα 16ο: Έγκριση του σχεδίου του προγράμματος

Τουριστικής Προβολής 2014 της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας

87/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής.

22. 

Θέμα 17ο: Έγκριση Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας,Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, Δήμου Κοζάνης και Δημοτικού

Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης.

88/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση.

23. 

Θέμα 18ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Κρανιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ)»Â 

89/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση.

24.

Θέμα 19ο: Έγκριση ένταξης απένταξης και τροποποίησης ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2007-2011.(Tης Π.Ε. Κοζάνης)

90/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η ένταξη, απένταξη και τροποποίηση έργων ΕΑΠ.

 Κοζάνη 21/3/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 Γεώργιος Παπαδόπουλος