Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/20-6-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/20-6-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία :

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

35

Εγκρίνει ομόφωνα θετικά

2

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μηχανολογική και κτιριακή επέκταση βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου και ξηραντηρίου –εμποτιστηρίου ξύλου της εταιρείας Χλίαπας Α.Ε» στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε Πετρανών του Δ. Κοζάνης του Νομού Κοζάνης

36

Γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά

3

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμάτων (Τ.Μ.Δ.Α) Κοζάνης της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε στην εκτός   σχεδίου περιοχή της πόλης της Κοζάνης, στο νομό Κοζάνης της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας

37

Γνωμοδοτεί   ομόφωνα θετικά

4

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση Φ/Β πάρκου ισχύος 4 MW» της εταιρίας «Ε. ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ – Γ. ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Ο.Ε. (ΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.)» στην Τ.Κ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

38

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Αδαμίδη

5

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Εγκατάστα   ση   Φωτοβολταικου Πάρκου ισχύος 4,992 MW» της εταιρίας «Μ. ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ & ΣΙΑ ALPHA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Πετρανών του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

39

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Αδαμίδη

6

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 8 ΜW και τα συνοδά του έργα της εταιρίας ‘’ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ’’ με δ.τ. ‘’ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ Α.Ε’’ », στη θέση ‘’Αετορράχη – Αρκούδα’’ των Δημ. Ενοτήτων Αιανής (του Δ. Κοζάνης της Περ. Ενότητας Κοζάνης) και Βεντζίων (του Δ. Γρεβενών της Περ. Ενότητας Γρεβενών), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

40

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά, μειοψηφούντος του κ. Αδαμίδη

 

Κοζάνη 23/6/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ιωάννης Αντωνιάδης