ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-3-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/5-3-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α 

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφαση

  1. 1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτ. ΜακεδονίαςΈγκριση προηγούμενης συνεδρίασης.

50/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά.

  1. 2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων   (ΚΑΠ) 2012 της Π.Ε. Καστοριάς.

51/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση των ΚΑΠ Π.Ε. Καστοριάς. 

  1. 3.

Προ ημερήσιας διάταξης

Υποβολή Πρότασης στην ανοικτή Πρόσκληση του ΚΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» στην Κατηγορία Πράξεων «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ» με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Δώματος στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

52/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή της πρότασης. 

  1. 4.

Προ ημερήσιας διάταξης

Μεταβίβαση άδειας λαϊκών αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ. 1 (α) του Π.Δ/τος 51/2006).

53/12

Το Π.Σ. εγκρίνει   ομόφωνα τη μεταβίβαση της άδειας. 

  1. 5.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»

54/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην πρόσκληση.

  1. 6.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς του έργου με τίτλο: « ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ 4 « ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

55/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της Π.Ε. Καστοριάς στην πρόσκληση. 

  1. 7.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση συμμετοχής στο Τοπ ΕΚΟ αναπτυξιακής σύμπραξης με εταίρο την Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

56/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της Π.Ε. Γρεβενών στο ΤΟΠ ΕΚΟ.

  1. 8.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση συμμετοχής στο Τοπ ΕΚΟ αναπτυξιακής σύμπραξης με εταίρο την Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

57/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στο ΤΟΠ ΕΚΟ.

  1. 9.

Ημερήσιας διάταξης

Ερωτήσεις του Π.Σ. κ. Δημητρίου Ψευτογκά.

58/12

Ο Περιφερειάρχης απαντά στις ερωτήσεις.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για το κλείσιμο των Δημοσίων ΚΤΕΟ.

59/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

60/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των ΚΑΠ Π.Ε. Κοζάνης.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Επιχειρησιακό Σχέδιο για το «Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

61/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Σχέδιο.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Συζήτηση με αφορμή το επικίνδυνο νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση των

ναρκωτικών που κατατίθεται το επόμενο διάστημα στη βουλή με τίτλο: «Κώδικας Ναρκωτικών».

62/12

Το Π.Σ. αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

14.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Δ.Μ. έτους 2012.

63/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα.

15.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του ΤΕΕ/ΤΔΜ και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την προετοιμασία αξιοποίησης των μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ στην περιοχή.

64/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

16.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΤΕΕ/ΤΔΜ και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένα έργα.

65/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

17.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός υπαλλήλων για υπογραφή επιταγών ποσού άνω των 3.000 €.

66/12

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα υπαλλήλους για την υπογραφή επιταγών.

18.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ,   για την υλοποίηση έργων υποδομών ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης.

67/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

Κοζάνη     8/3 /2012                                                          Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

                                                                                            Παναγιώτης Πλακεντάς