Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/19-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/19-6-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού 4ης συνεδρίασης

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό.

 

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου, ισχύος 30,00 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε», στη θέση «Βασιλικά – Μαγούλα» στα διοικητικά όρια του Δήμου Εορδαίας.

35

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου, ισχύος 27,00 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε», στη θέση «Γκιώνα -Τρίκορφο» στα διοικητικά όρια του Δήμου Εορδαίας.

 

   36

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου, ισχύος 28,00 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε», στη θέση «Βράχος -Πετεινός» στα διοικητικά όρια των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης.

   37

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου, ισχύος 48,,00 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε», στη θέση «Κορυφή –Βουνοπλαγιά» στα διοικητικά όρια των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε Κοζάνης και του Δήμου Βέροιας της Π.Ε Ημαθίας.

38

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,00 MW της εταιρείας «ΠΙΝΔΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και συνοδά αυτού έργα (οδοποιίας –διασύνδεσης), στη θέση «Πέρδικα» των Τ.Κ Σαμαρίνας –Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών.

39

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Ταξιάρχη ισχύος 9,525 MW

στον ποταμό Αλιάκμονα στην Π.Ε Γρεβενών της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε»

40

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΜΥΗΣ Ασπρόκαμπος ισχύος 9,4 MWεπί του ποταμού Αλιάκμονα στην Π.Ε Γρεβενών» της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε».

41

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΜΥΗΣ Μεσόλακκος-Πιστικό ισχύος 9,4 MWεπί του ποταμού Αλιάκμονα του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε Γρεβενών» της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε».

42

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο στη θέση (1.790 mβορειοανατολικά του οικισμού Φελλίου) ισχύος 10,4 MW

στον ποταμό Αλιάκμονα στην Π.Ε Γρεβενών της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε»

43

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14MW της εταιρείας «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε» στη θέση «Τσούκα», εντός των διοικητικών ορίων των Τ.Κ Νυμφαίου & Αετού του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε Φλώρινας

44

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου ισχύος 2,13 MW και συνοδών έργων, στη θέση «Μεγάλη Χαράδρα 1» του Τ.Δ Αντιγονείας, της   Δ.Ε Φιλώτα, του Δ. Αμυνταίου , στην   Π.Ε Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε».

 

45

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου ισχύος 5,3 MW και συνοδών έργων, στη θέση «Μεγάλη Χαράδρα 2» του Τ.Δ Αντιγονείας, της   Δ.Ε Φιλώτα, του Δ. Αμυνταίου , στην   Π.Ε Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε».

46

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

 

 

 

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου ισχύος 5,3 MW και συνοδών έργων, στη θέση «Μεγάλη Χαράδρα 3» του Τ.Δ Αντιγονείας, της   Δ.Ε Φιλώτα, του Δ. Αμυνταίου , στην   Π.Ε Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε».

47

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

15Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου:   «Αιολικό Πάρκο ισχύος 15MW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΡΟΡΡΑΧΗ Α.Ε», στην θέση «Αερορράχη», εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμυνταίου στην Π.Ε Φλώρινας

48

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόψεις επί του περιεχομένου της (Μ.Π.Ε.) του έργου:   «Άρδευση περιοχής αρμοδιότητας Τ.Ο.Ε.Β Αναργύρων της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας, του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε Φλώρινας.

49

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

17Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοάεριο ισχύος 1,668 ΜW, στη κτηματική περιοχή της ΤΚ Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου στην ΠΕ Φλώρινας,της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.»

50

Η Επιτροπή ανέβαλλε το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

18Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενες Γεωτρήσεις του Δικτύου Ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

51

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

19Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Ίδρυση εκτροφείου γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 12.000 ενηλίκων μινκ στο αγροτεμάχιο 308 αναδασμού Χιλιοδένδρου της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδος του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς».

52

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

20Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκφραση απόψεων για την τροποποιητική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 14,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», στη θέση «Ύψωμα Παπαθανασίου – Ύψωμα Γρέσκου» της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου, στην Περιφερειακή Eνότητα Καστοριάς. Τροποποίηση της 104829/4008 … ΑΔΑ: 4ΙΙ6ΙΑΛ-4) λόγω αλλαγής του τύπου και της θέσης των Α/Γ, μεταβολής του πολυγώνου εγκατάστασης, τροποποίησης της εσωτερικής οδοποιίας πρόσβασης στην ΑΣΠΗΕ και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ».

53

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

21o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, της Τοπικής Κοινότητας Επταχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αρρένων, του Δήμου Νεστορίου, στη Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

54

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

22o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικός Σταθμός ισχύος 24 ΜW (12 A/Γ) της εταιρείας «VOLTERA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», και των συνοδών έργων αυτού, στη θέση «Δούκας» των Δήμων Καστοριάς & Αμυνταίου, της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

55

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 25/6/2013

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  

Χρήστος Ευαγγέλου