Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/2-4-2012 συνεδρίαση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Εγκατάσταση Φ/Β Πάρκου 17,172 ΜW, ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί σε ιδιωτική   έκταση 320στρ., του Τ.Δ. Μαρίνας του Δ. Φλώρινας Π.Ε.Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, της εταιρίας «EDF EN GREECE AE & ΣΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε»

11

Κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε μειοψηφούντος του κ. Αδαμίδη για τους παρακάτω λόγους:

α) Δεν υπάρχει χωροταξικό σχέδιο, με αποτέλεσμα την άναρχη αδειοδότηση για εγκατάσταση των ΑΠΕ

β) Θα αυξηθεί το κόστος της kw/h στον Έλληνα καταναλωτή

 

2

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο:

«Φ/Β Πάρκο ισχύος 52,67 ΜWp και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης) στη θέση «Κολχική», στο Δ. Φλώρινας, στην Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, της εταιρίας «EDF EN GREECE AE & ΣΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ 1 Ε.Ε»

12

Κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε μειοψηφούντος του κ. Αδαμίδη για τους παρακάτω λόγους:

α) Δεν υπάρχει χωροταξικό σχέδιο, με αποτέλεσμα την άναρχη αδειοδότηση για εγκατάσταση των ΑΠΕ

β) Θα αυξηθεί το κόστος της kw/h στον Έλληνα καταναλωτή

 

3

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 12,00 MW, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης), της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ι Α.Ε στη θέση «Ράχη» του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

13

 

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση λόγω μη εκπροσώπησης της εταιρίας

 

4

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 18,00 MW, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης), της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

14

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση λόγω μη εκπροσώπησης της εταιρίας

 

5

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 12,00 MW, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης), της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε στη θέση «Ζυγάνα» του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

15

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση λόγω μη εκπροσώπησης της εταιρίας

 

6

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 40 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ωρολόγι –Μαύρη Πέτρα» στο όρος Βέρμιο, εντός των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

 

16

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση λόγω μη γνωμοδότησης του δήμου (παροχή διευκρινίσεων )

 

 

7

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργο : «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 40 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ωρολόγι –Μαύρη Πέτρα» στο όρος Βέρμιο, εντός των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

 

17

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση λόγω μη γνωμοδότησης του δήμου (παροχή διευκρινίσεων )

 

 

Κοζάνη 3/4/2012

Ο Πρόεδρος της

Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ιωάννης Αντωνιάδης