Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/5-10-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 38η/5-10-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1634/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Π.Δ.Μ.

1635/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ   ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΞΙΦΟΥΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

1636/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» ΤΟΥ «ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ   ΕΛΙΜΙΩΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1637/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΡΑ-ΜΕΓΑΛΑ Η Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ   Π.Δ.Μ.- Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

1638/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1639/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΑΜΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

1640/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ   38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1641/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ 16η & 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1642/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 16η & 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1643/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΉΨΗ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΕΠΊ ΤΗΣ ΈΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ SYSTEM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ ΣΕΡΒΊΩΝ» Π.Δ.Μ.

1644/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ   ΕΝΣΤΑΣΗΣ & Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΉΨΗ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΕΠΊ ΤΗΣ   ΈΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Β΄ ΦΑΣΗ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΏΝ

1645/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ & Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ   ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΎ ΧΡΏΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΓΥΆΛΙΝΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΏΝ   ΣΦΑΙΡΙΔΊΩΝ Π.Δ.Μ.

1646/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ Η   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΙΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΎ, ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2015-2016, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΌ ΟΔΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

1647/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ, Η   ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΑΓΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΜΗΣΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΌΣΤΡΩΣΗ ΔΡΌΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΊΟΥ»,   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΔΑΠΆΝΗΣ 100.000,00 € Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ

1648/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ   ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΌΣΤΡΩΣΗ ΔΡΌΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Κ.   ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΊΟΥ», Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ

1649/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΏΝ ΤΆΦΡΩΝ» Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ

1650/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΑΓΩΓΏΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΊΝΟΥ» Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ

1651/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 557/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΟΊΤΗΣ ΧΕΙΜΆΡΡΟΥ ΑΚΡΊΤΑ Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ»

1652/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΝΟ 17 ΤΟΥ ΠΡΌΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ   2015»

1653/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ   ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΌ   18-09-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ, ΜΕ   ΣΎΝΤΜΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΏΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΊΣΑΣ ΔΑΠΆΝΗΣ 60.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ   ΦΠΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆ 800 ΤΌΝΩΝ ΆΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΎ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015-2016

1654/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ «ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΎΣ ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΊΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 9+1000 ΈΩΣ Χ.Θ.   9+400» Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1655/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ   ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΏΝ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ   ΈΤΟΥΣ 2015

1656/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ   3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ   ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΏΝ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ ΈΤΟΥΣ 2015

1657/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ   ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ ΈΤΟΥΣ 2015

1658/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΆΘΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:   «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ: ΕΘΝΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ Π.Δ. Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΑΠΟΡΡΟΉΣ ΥΔΆΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΉΣ & ΠΕΔΙΝΉΣ ΥΔΡΟΝΟΜΊΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΆΒΑΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

1659/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ   ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ   ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΏΝ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2015-2016   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ, ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΤΗΣ   ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ

1660/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΎ   ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΌΣΑ ΔΡΟΜΟΛΌΓΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΔΕΊΧΘΗΚΕ ΜΕΙΟΔΌΤΗΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΌ ΔΙΕΘΝΉ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ (ΑΡ. ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ 8/2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΉΣ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΈΤΟΣ 2015-2016

1661/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ   ΠΡΌΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ 80.000 ΚΙΛΏΝ ΧΑΛΑΖΙΑΚΉΣ ΆΜΜΟΥ,   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 24.6000,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1662/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΏΝ   ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΚΟΜΝΗΝΆ – ΠΎΡΓΟΙ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 43.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.)   Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1663/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΊΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΌ – ΚΑΤΑΦΎΓΙ»   Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1664/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΚΤΙΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΎ   ΤΟΜΟΓΡΆΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΜΆΤΣΕΙΟ ΓΕΝΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΚΟΖΆΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1665/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: « ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΏΣΕΩΝ ΣΤΟ ΈΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΙ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΕΡΆΤΥΡΑΣ ΔΉΜΟΥ ΒΟΪ́ΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗ

1666/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΛΙΜΝΑΊΩΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΠΟΛΥΦΎΤΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1667/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΦΩΤΕΙΝΉ ΣΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΚΌΜΒΟΥ Κ2 (ΑΣΒΕΣΤΌΠΕΤΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΔΟΎ ΠΤΟΛΕΜΑΪ́ΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΊΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗ

1668/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΣΕΡΒΊΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΊ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΊ ΑΓΩΓΟΊ ΣΕΡΒΊΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΈΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΆΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1669/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΠΕΡΑΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΈΦΥΡΑΣ ΠΌΡΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΏΝ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΏΝ

1670/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ (ΟΡΙΑΚΉΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ:   «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΡΈΜΑΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΆΔΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

1671/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ   ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΡΙΟΘΈΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ   ΠΟΤΑΜΟΎ ΑΛΙΆΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ ΓΈΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΊΑΣ (Δ124-Σ128) Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

1672/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ   ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΎΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ (Β΄ ΦΆΣΗ)» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

1673/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ   ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ (ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΉΣ ΠΡΟΘΕΣΜΊΑΣ) ΧΩΡΊΣ ΑΊΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΥΠΟΈΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗ ΡΈΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΊΟΥ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ

1674/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ   ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΠΟΣΟΎ 26.671,20 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΌΣ ΠΌΡΟΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΜΉ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΈΡΓΩΝ

1675/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ   ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΠΟΣΟΎ 205.000,00 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕΠ 041 ΩΣ 1Η ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΜΗΝΌΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΉ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΈΡΓΩΝ

1676/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ   ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΠΟΣΟΎ 140.000,00 € ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΑΕΠ 541 ΩΣ 1Η  ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΗΝΌΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2015

1677/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΌΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΓΙΑ   ΓΝΩΜΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ

1678/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΌΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

1679/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΌΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

1680/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Α) ΤΗΣ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ   ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ, Β) ΤΗΣ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ, ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΛΌΓΩ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ, ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΟΙ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΉΤΑΝ ΣΕ ΙΣΧΎ ΣΤΙΣ 30-6-20145, ΛΌΦΩΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΗΣ 24/8/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆ   ΜΑΘΗΤΏΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ ΚΑΤ Ά ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΈΤΟΣ 2015-2016 Γ) ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗΣ   ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΌΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΗΣ 24-8-2015, ΛΌΓΩ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΌΠΩΣ ΕΜΦΑΝΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΈΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ Δ) ΤΗΣ ΑΚΎΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥΣ ΠΟΥ   ΠΡΟΈΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΗΣ 24-8-2015

1681/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ, ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΈΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΚΑΙ   ΟΡΙΣΜΟΎ ΥΠΟΛΌΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΤΕΛΏΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ – ΤΕΛΏΝ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗΣ – ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΚΗΥ 3722 ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΏΝ

1682/15 ΕΚΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΝΈΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΊΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΜΕ 106035 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1683/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ «ΓΙΟΡΤΉ ΨΑΡΙΟΎ 2015»

1684/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΔΙΆΘΕΣΗ ΕΝΌΣ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΈΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ́ΔΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗ

1685/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΎ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΎ ΑΓΏΝΑ ΣΤΟ   ΜΟΥΣΕΊΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΎ ΑΓΏΝΑ ΣΤΟ ΜΠΟΎΡΙΝΟ

1686/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ ΣΤΗΝ 4Ο ΕΟΡΔΑΪΚΌ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΊΟ ΑΓΏΝΑ   ΔΡΌΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΙ Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΟΔΟΙΠΌΡΩΝ ΕΟΡΔΑΊΑΣ

1687/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1688/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΣΉΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ

1689/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ ̈́ΔΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΙ Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΒΑΔΟΎΡΩΝ ΤΗΣ ΠΌΛΗ

1713/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΌΣ ΈΔΡΑΣ   ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΠΑΙΔΕΊΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ Π.Δ.Μ.

1714/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

82

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΠΊΣΤΩΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ «ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΆΡΚΟ “ΜΠΟΥΧΆΡΙΑ” ΛΌΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΏΝ   ΦΑΙΝΟΜΈΝΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΌΒΑΛΤΟ ΚΟΖΆΝΗΣ»

1715/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΆΘΕΣΗΣ ΠΊΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΙΝΑΚΊΔΩΝ ΈΝΔΕΙΞΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΌ ΔΡΌΜΟ ΚΟΖΆΝΗΣ ΑΙΑΝΉΣ (Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΆΣ)

1716/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΆΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΆΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΟΥ 11ΟΥ   ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΎ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΠΟΝΤΙΑΚΏΝ ΧΟΡΏΝ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΙ Η ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΉ   ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΕΛΛΆΔΟΣ

1717/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
85 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΏΝ – ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΉΣΕΩΝ ΣΤΟ   ΕΠ. ΔΊΚΤΥΟ ΦΛΏΡΙΝΑΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΜΈΣΩ ΒΙΤΣΊΟΥ» Π.Ε. ΦΛΏΡΙΝΑΣ

1718/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΚΟΖΑΝΗ 8/10/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ