ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/16-8-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 29η/16-8-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

697/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ 602/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

698/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

699/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 135.891,21€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

700/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

701/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

702/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2011 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

703/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2011 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

704/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2011 ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

705/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

706/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

707/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΚΟΙΝΟΥ ΔΕΞΙΟΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ.

708/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. –Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007- 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ Δ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

709/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

710/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Η 121.951,22 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

711/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Η 65.040,65 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

712/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ 1ΗΣ Σ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

713/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 2Ος ΑΠΕ ΚΑΙ Η 1η Σ.Σ.

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

714/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

715/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

716/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

717/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

718/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟΥ» Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

719/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΥ ΑΝΤΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΑΡΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

720/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

721/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 2ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ –ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΣΟΥ «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

722/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΥΤΙΩΝ ΝΕΡΟΥ (300 ΚΥΒΙΚΑ) ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΟΠΑΔΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΠΑΡΧΑΡΙΑ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

723/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΒΟΪΟΥ.

724/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

725/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ –ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

726/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

727/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. -Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

728/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

729/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 16-8-11

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.α.α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.