30η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 29/8/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση του οδικού δικτύου στην περιοχή των οικισμών Κρανοχωρίου και Πτελέας» Π.Δ.Μ.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης.
 4. Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης .
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Κοζάνης
 6. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων των υπηρεσιών Π.Δ.Μ. –Π.Ε. Κοζάνης
 7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π.Δ.Μ.
 8. Έγκριση με απευθείας ανάθεση του Έργου «Φύλαξη κτιρίου της Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Τ.Δ. Τροπαιούχου». Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου στο Τ.Δ. Σιταριάς» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή σχολικής αίθουσας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή υπόστεγου και ψευδοροφής στο κτήριο Στέγης Ποντίων στο Τ.Δ. Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ. Παπαγιάννη» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Αμμοχαλικόστρωση παλαιού δρόμου Αγ. Βαρθολομαίου – Αμμοχωρίου» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικού δρόμου στο Τ.Δ. Πρώτης» Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων στο Τ.Δ. Πολυποτάμου» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: « Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Πολυποτάμου» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Πελαργού»Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: « Ανακαίνιση κτιρίου Δημοτικού σφαγείου Τ.Δ. Φλαμπούρου» Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: « Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου ομβρίων υδάτων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο Φανού –Πεδινού –Βαλτόνερων» Π.Ε. Φλώρινας
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων ξενώνα Ψαράδων»       Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης και διάθεσης πόσιμου νερού» Π.Ε. Φλώρινας.
 23. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών»
 24. Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 4/2011.
 25. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 490.630,29€
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 129.060,00€
 27. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 14.020,86€
 28. Έγκριση αποδοχής, Κατανομής και Ανάκλησης ποσού 380.001,22€
 29. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη εξόδων Κ.Τ.ΕΟ. Π.Ε. Κοζάνης.
 30. Έγκριση χορήγησης εφαπαξ βοηθήματος βάσει των διατάξεων του Ν. 103/75 σε αποχωρήσαντα υπάλληλο, λόγω συνταξιοδότησης Π.Ε. Φλώρινα
 31. Έγκριση απένταξης έργου «Είσοδος Κλεισούρας» Π.Ε Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους της Ν.Α Κοζάνης.
 33. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εξόδων κηδείας τέως υπαλλήλου κρατικής Π.Δ.Μ. Π.Ε. Κοζάνης.
 34. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης συνδιοργάνωσης της Λαμπαδηδρομίας 2011 του συλλόγου «Γέφυρα Ζωής» Π.Ε. Κοζάνης.
 35. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων 7-8 Σεπτεμβρίου 2011 με τον σύλλογο «Νέοι Ορίζοντες» Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης 3 Σεπτεμβρίου 2011 με την Εύξεινο λέσχη Φιλώτα με θέμα «Ο ποντιακός χορός μέσα στο πέρασμα του χρόνου» Π.Ε. Φλώρινας
 37. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για την Τρίτη ηλικία με θέμα «οστεοπόρωση» 5 Σεπτεμβρίου 2011 με τον Α.Σ. «Δόξα» Αναργύρων Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης χορευτικού συναπαντήματος « Ο ΤΡΥΓΟΣ» 10 Σεπτεμβρίου 2011 με τον σύλλογο «ΑΜΥΝΤΑΣ» Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Πολυκάρπης Π.Ε. Καστοριάς.
 40. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών «Το Κέλετρον» Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού – Επιμορφωτικού Προοδευτικού Συλλόγου Σταυροποτάμου «Ο Παλμός» Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Λαογραφικού Ομίλου «Αργέσται» Άργους Ορεστικού Π.Ε. Καστοριάς.
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 45. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 46. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 47. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. Π.Ε. Φλώρινας.
 48. Έγκριση δαπανης που αφορά πληρωμή επιδότησης κατοικίας σε προβληματική περιοχή υπαλλήλου Π.Ε. Κοζάνης
 49. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη διαφόρων δαπανών δημοσίων σχέσεων του γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 50. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη διαφόρων δημοσίων σχέσεων του γραφείου Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

     -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.